حفاری در آبهای عمیق خزر
حفاری در دریای خزر اولین تجربه حضورصنعت نفت در آبهای عمیق
نقشه راه آبهای عمیق
تدوین نقشه راه اکتساب فناوریهای تولید تجهیزات اکتشاف، حفاری، استخراج، ...
مقالات تخصصی
اكتشاف ذخاير هيدروكربوري در آبهاي عميق همواره با مخاطرات خاص و منحصر به فرد خود ...
تاریخچه فعالیتهای اکتشافی در دریای خزر
تاریخچه فعالیتهای اکتشافی در دریای خزر و سه استان ساحلی (مازندران/گيلان/ گلستان)