12
شرکت نفت خزر / تاریخچه فعالیت های اکتشافی در دریای خزر

تاریخچه فعالیت های اکتشافی در دریای خزر

تاریخچه فعالیت های اکتشافی در دریای خزر وسه استان ساحلی (مازندران/گیلان/ گلستان):
 • عملیات لرزه نگاری دو بعدی به طول کلی 11200 کیلومتر در منطقه ساحلی (1343- 1335).
 • حفر 16 حلقه چاه در مناطق ساحلی در سه استان گیلان، مازندران، گلستان (1343- 1335).
 • عملیات لرزه نگاری دو بعدی در منطقه انزلی به طول کلی 5400 کیلومتر (1347- 1346).
 • عملیات لرزه نگاری دو بعدی و پردازش مجدد خطوط لرزه ای در منطقه کم عمق ساحلی به طول کلی 7200 کیلومتر (1373- 1370).
 • عملیات لرزه نگاری دو بعدی در مناطق کم عمق به طول کلی 5600 کیلومتر در سال 1374.
 
ساخت تجهیزات زیربنایی در سال های 1379- 1369 شامل:
 • احداث حوضچه آرامش، ساخت 1 دستگاه دکل حفاری ایران- خزر، ساخت 3 اسکله تخلیه مواد نفتی و اسکله تعمیراتی و احداث پایگاه پشتیبانی برای عملیات حفاری.
 • حفر سه حلقه چاه اکتشافی در قسمت کم عمق دریای خزر (1376- 1368).
 • مطالعات جامع و سیستماتیک و لرزه نگاری دو بعدی 10000 کیلومتر در محدوده جنوبی دریای خزر توسط کنسرسیوم شرکت های شل، لازمو و وبا اویل (79- 1377).
 • خرید اطلاعات لرزه نگاری دو بعدی از کشور آذربایجان (7400 کیلومتر) و کشور ترکمنستان (2500 کیلومتر).
 • تفسیر حدود 31000 کیلومتر اطلاعات لرزه ای دو بعدی موجود با هدف شناسایی کلیه ساختارهادر منطقه.
 • شناسایی ساختارهای کوچک و بزرگ نفتی در منطقه.
 • انجام لرزه نگاری سه بعدی به وسعت 200 کیلومتر مربع در دشت گرگان (1380) با هدف شناسایی پیچیدگی های ساختار گرگان در لایه های عمیق تر (چاه گرگان-6).
 • ایجاد شبکه لرزه نگاری یکپارچه از مجموع اطلاعات حاصل از لرزه نگاری، پتروفیزیک، زمین شناسی، ژئوشیمی و با ادغام اطلاعات موجود با اطلاعات ساحلی و برداشت های منطقه عمیق خزر و اطلاعات 30 حلقه چاه در خزر جنوبی. این اطلاعات علاوه بر اطلاعات ماهواره ای دریا و اطلاعات حاصل از عملیات نمونه برداری ازمحل نشت نفت کف دریا، پایه مطالعات جامعی گردید که منتج به شناسایی 46 ساختار کوچک و بزرگ در خزر  جنوبی گردید که 8 بلوک آن محتوی ذخایر قابل ملاحظه از نفت و گاز می باشند.
 • انجام لرزه نگاری سه بعدی و تفسیر اطلاعات به وسعت حدود 4000 کیلومتر مربع در 4 بلوک  6 و 7 و 8 و 29 (1384- 1382) با هدف شناسایی دقیق پیچیدگی های ساختاری، پیش از حفاری چاه اکتشافی.
 • تدوین طرح جامع استراتژیک شرکت (SMDP) و اولویت بندی ساختارهای شناسایی شده و انتخاب بلوک 2/6 به عنوان اولین اولویت اکتشافی.
 • انجام عملیات بستر شناسی (Site Survey) بر روی بلوک های اکتشافی 6 و 29 و 8 به مساحت 60/75 کیلومتر مربع در سال 1388 (2009 میلادی) با هدف شناسایی مخاطرات حفاری در بستر دریا و لایه های سطحی.
 • انجام روش پردازش AVO (Amplitude versus offset) با هدف شناسایی لایه ماسه سنگی و تعیین ضخامت آن و بررسی وجود یا عدم وجود هیدروکربن در آن لایه.
 • انجام پردازش های ویژه مناطق آب عمیق (Auto Gas Risk) با هدف شناسایی بسته های گاز های سطحی و عمیق تا عمق 1400 متر، پیش از عملیات حفاری چاه اکتشافی.
 • اکتشاف نفت در عمق 2584 متری طی عملیات حفاری اکتشافی چاه (SRJ-X1F) در (اردیبهشت 1391).
 • بازنگری  و به روز رسانی اطلاعات مربوط به گروه مطالعاتی خزر جنوبی (SCSG) و ذخایر احتمالی در بخش خزر جنوبی (1392)
 • انجام و تکمیل عملیات لرزه نگاری دو بعدی در استان گلستان (منطقه مشترک با ترکمنستان) به مسافت 1250 کیلومتر (1392- 1391)
 • پردازش داده های استخراج شده از عملیات لرزه نگاری دو بعدی در استان گلستان (1393)
 • تعبیر و تفسیر اطلاعات لرزه نگاری و تشخیص ساختار مشترک با جمهوری ترکمنستان و تعیین محل چاه اکتشافی (1393)
 • اتمام عملیات حفاری و آزمایش دومین چاه اکتشافی- توصیفی میدان سردار جنگل (SRJ-X2C) تا عمق 3500 متری (آبان 1393)