12

فیلم Bim

 

فیلم BOP

 

فیلم covid19

فیلم Interview

 

انیمیشن آموزشی BOP

انیمیشن آموزشی BOP

معرفی شرکت نفت خزر

معرفی شرکت نفت خزر

مراسم امضا قراردادهای پژوهشی شرکت نفت خزر - آذر 1398

مراسم امضا قراردادهای پژوهشی شرکت نفت خزر - آذر 1398
فیلم سومین همایش ملی هیدرات گازی ایران -آبان 98_1

فیلم سومین همایش ملی هیدرات گازی ایران -آبان 98_1

فیلم سومین همایش ملی هیدرات گازی ایران -آبان 98_1

سرود سربلندی

سرود سربلندی

طرح تولید زود هنگام از میدان نفتی "سردار جنگل" در دریای خزر

طرح تولید زود هنگام از میدان نفتی "سردار جنگل" در دریای خزر

تست تجهیزات و ابزارآلات حفاری سکوی نیمه شناور ایران امیرکبیر

تست تجهیزات و ابزارآلات حفاری سکوی نیمه شناور ایران امیرکبیر

نشست راهبردی شرکت نفت خزر

نشست راهبردی شرکت نفت خزر

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

اقدامات پیش گیرانه شرکت نفت خزر در مقابله با شیوع ویروس کرونا

اقدامات پیش گیرانه شرکت نفت خزر در مقابله با شیوع ویروس کرونا

کلیپ شرکت نفت خزر

کلیپ شرکت نفت خزر

سرود شرکت نفت خزر

سرود شرکت نفت خزر