12
شرکت نفت خزر / نمایش جزییات خبر

انتشار گزارش عملکرد روابط عمومی شرکت نفت خزر در سال 91

گزارش عملکرد روابط عمومی شرکت نفت خزر در سال 91 منتشر گردید.
انتشار گزارش عملکرد روابط عمومی شرکت نفت خزر در سال 91

گزارش عملکرد روابط عمومی شرکت نفت خزر در سال 91 منتشر گردید.

بر اساس این گزارش، در ابتدای سال 91 روابط عمومی شرکت نفت خزر با توجه به ضرورت تهیه و تدوین فعالیت ها و با هدف بهبود مستمر در تمامی عرصه های مرتبط با حوزه فعالیت خود ، اقدام به تهیه کتابچه طرح و برنامه های جاری در آن سال نمود و مطابق با برنامه های تدوین شده فعالیت های سال 91 خود را رقم زد.
بر پایه این گزارش ، داریوش چهرازی ، رئیس روابط عمومی شرکت نفت خزر در این زمینه اظهار داشت : بر مبنای هدایت های مهندس اصولی و مبانی علمی برنامه ریزی پس از تدوین فعالیت های یکساله اقدام به اجرای برنامه های ترسیمی و فعالیت های جاری نمودیم و گزارش عملکرد روابط عمومی شرکت نفت خزر را در پایان سال 91 به روایت گزارش ها، آمار و تصاویر تهیه و منتشر نمودیم.

چهرازی در ادامه افزود: کتابچه گزارش عملکرد روابط عمومی شرکت نفت خزر در سال 91 بر اساس سرفصل هایی مشتمل بر کلیه فعالیت های فرهنگی، انتشاراتی، سمعی و بصری، هنری، رسانه ای و مناسبتی تنظیم و تدوین گردید.

وی تصریح نمود: علیرغم تمامی محدودیت های درون و برون سازمانی بویژه محدودیت در انعکاسات رسانه ای با توجه به حوزه عملیاتی شرکت در دریای خزر ، حجم اقدامات و فعالیت های این امور بیانگر پویایی ، نوآوری و تولید حجم مطلوبی از کار بود که با بهره گیری از اندیشه و رهنمودهای صائب مدیریت شرکت به منصه ظهور رسیده است .

رئیس روابط عمومی شرکت نفت خزر در پایان بیان نمود: کتابچه عملکرد این امور با تایید و تاکید مهندس اصولی به اداره کل روابط عمومی وزارت نفت و روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران و همچنین تعدادی از شرکت های همکار و رسانه ها نیز ارسال گردیده است.

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
تعداد بازدید : ۳۱۱
کد خبر : ۶۸۱

نظرات بینندگان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.