صفحه اصلی > شركت نفت خزر > مدیران و روسا  
مدیران و روسا

سمت : مديرعامل شركت نفت خزر

نام و نام خانوادگی :
علي اصولي
تحصیلات : دكتري مديريت استراتژيك
شماره تماس :  88722430
پست الکترونیکی : a.osuli@kepco.ir

 

 

سمت : سرپرست مديريت اکتشاف  

نام و نام خانوادگی :
احمد شيرزادي  
تحصیلات : كارشناسي ارشد مهندسی نفت 
شماره تماس :  88555876
پست الکترونیکی : a.shirzadi@kepco.ir

 

 

سمت : مدير برنامه ریزی 

نام و نام خانوادگی :
 نیکو السادات میرطاهری
تحصیلات : لیسانس ریاضی 
شماره تماس :  88480357 
پست الکترونیکی :
n.mirtaheri@kepco.ir

 سمت : سرپرست مدیریت مهندسی و ساختمان 

نام و نام خانوادگی :
مسعود پارسي
تحصیلات : كارشناسي ارشد ابزار دقيق الكترونيك
شماره تماس :88555880 
پست الکترونیکی : m.parsi@kepco.ir
 
 سمت : سرپرست مديريت منابع انساني

نام و نام خانوادگی :
 احسان رضايي نژاديان
تحصیلات : لیسانس مهندسي شيمي
شماره تماس :  
88717679 
پست الکترونیکی : e.rezaeinezhadian@kepco.ir
 
 

 

سمت : سرپرست مديريت امور مالي   

نام و نام خانوادگی :
علي رضايي ن‍ژاد   
تحصیلات : ليسانس حسابداري 
شماره تماس :  88555877 
پست الکترونیکی : a.rezaienejad@kepco.ir
 

سمت : مدير منطقه عملیاتی خزر   

نام و نام خانوادگی :
 محمد ترابي 
تحصیلات : 
لیسانس مهندسی مكانيك
شماره تماس :  01134622433
پست الکترونیکی : m.torabi@kepco.ir
 
 

 

سمت :  رئیس امور حقوقی و پيمان ها  

نام و نام خانوادگی :
 شهرام گوهرگانی 
تحصیلات :  فوق لیسانس تجارت بین الملل  
شماره تماس : 88107543
پست الکترونیکی : sh.gohargani@kepco.ir
 
 
 
سمت : رئيس تداركات و امور كالا 

نام و نام خانوادگی :
  غلامرضا مقصودی
تحصیلات : لیسانس حسابداری 
شماره تماس :
88709724
پست الکترونیکی :
g.maghsoodi@kepco.ir
 

 

سمت : رئيس ايمني ،محيط زيست و پدافند غير عامل 

نام و نام خانوادگی :
  عليرضا قاسمي نژاد  
تحصیلات : لیسانس مهندسی کامپیوتر 
شماره تماس :  88718661 

پست الکترونیکی : a.ghaseminezhad@kepco.ir

 

 

 

سمت : رئيس فن آوري اطلاعات و ارتباطات 

نام و نام خانوادگی :
  طیبه خاکی
تحصیلات :  لیسانس مهندسی کامپیوتر
شماره تماس :  88722430  

پست الکترونیکی : t.khaki@kepco.ir

 

سمت :  مسئول روابط عمومي

نام و نام خانوادگی :
  احسان رضايي نژاديان 
تحصیلات :  لیسانس مهندسی شیمی 
شماره تماس :  88557854 
پست الکترونیکی : e.rezaeinezhadian@kepco.ir

 سمت : رئیس پژوهش،فناوری و امور بين الملل

نام و نام خانوادگی :
  رامین خود آفرین 
تحصیلات :  فوق لیسانس مهندسی شیمی 
شماره تماس :  88107543 
پست الکترونیکی : r.khodafarin@kepco.ir

 

 سمت : رئيس حراست 

نام و نام خانوادگی :
 امير شهرام شهبازخاني
تحصیلات :  ليسانس آسيب شناسي اجتماعي
شماره تماس :  88557855
پست الکترونیکی : 
a.shahbazkhani@kepco.ir

 

 

 

سمت :  

نام و نام خانوادگی :
   
تحصیلات :   
شماره تماس :   
پست الکترونیکی :