صفحه اصلی > شركت نفت خزر > مدیران و روسا  
مدیران و روسا

سمت : مديرعامل شركت نفت خزر

نام و نام خانوادگی :
علي اصولي
تحصیلات : دكتري مديريت استراتژيك
شماره تماس : 88722430
پست الکترونیکی : a.osuli@kepco.ir


سمت : سرپرست مديريت اکتشاف


نام و نام خانوادگی :
احمد شيرزادي
تحصیلات :
فوق لیسانس مهندسی نفت
شماره تماس : 88555876
پست الکترونیکی : a.shirzadi@kepco.ir


سمت : مدير برنامه ریزی


نام و نام خانوادگی :
نیکو السادات میرطاهری
تحصیلات : لیسانس ریاضی
شماره تماس : 88480357
پست الکترونیکی :
n.mirtaheri@kepco.ir


سمت : سرپرست مدیریت مهندسی و ساختمان

نام و نام خانوادگی :
مسعود پارسي
تحصیلات : 
فوق لیسانس ابزار دقيق الكترونيك
شماره تماس :88555880
پست الکترونیکی : m.parsi@kepco.ir


سمت : مدير منابع انساني

نام و نام خانوادگی : احسان رضايي نژاديان
تحصیلات : لیسانس مهندسي شيمي
شماره تماس :
88717679
پست الکترونیکی : e.rezaeinezhadian@kepco.ir


سمت : سرپرست مديريت امور مالي

نام و نام خانوادگی :
علي رضايي ن‍ژاد
تحصیلات : ليسانس حسابداري
شماره تماس : 88555877
پست الکترونیکی : a.rezaienejad@kepco.ir

سمت : مدير منطقه عملیاتی خزر

نام و نام خانوادگی :
محمد ترابي
تحصیلات :
لیسانس مهندسی مكانيك
شماره تماس : 01134622433
پست الکترونیکی : m.torabi@kepco.ir


سمت : سرپرست امور حقوقی و پيمان ها

نام و نام خانوادگی :
الهه کاوه
تحصیلات : 
فوق لیسانس حقوق عمومی
شماره تماس : 88107543
پست الکترونیکی : e.kaveh@kepco.ir


سمت :
رئيس تداركات و امور كالا

نام و نام خانوادگی :
غلامرضا مقصودی
تحصیلات : لیسانس حسابداری
شماره تماس :
88709724
پست الکترونیکی :
g.maghsoodi@kepco.ir

 

سمت : رئيس ايمني ،محيط زيست و پدافند غير عامل

نام و نام خانوادگی :
عليرضا قاسمي نژاد
تحصیلات : لیسانس مهندسی کامپیوتر
شماره تماس : 88718661

پست الکترونیکی : a.ghaseminezhad@kepco.ir

 

سمت : رئيس فن آوري اطلاعات و ارتباطات

نام و نام خانوادگی :
طیبه خاکی
تحصیلات : لیسانس مهندسی کامپیوتر
شماره تماس : 88722430

پست الکترونیکی : t.khaki@kepco.ir

سمت : رئيس روابط عمومي

نام و نام خانوادگی :
مهدي ميرآخوري
تحصیلات :
فوق لیسانس علوم اجتماعي
شماره تماس : 88557854
پست الکترونیکی : m.mirakhori@kepco.irسمت : رئیس پژوهش،فناوری و امور بين الملل

نام و نام خانوادگی : رامین خود آفرین
تحصیلات : فوق لیسانس مهندسی شیمی
شماره تماس : 88107543
پست الکترونیکی : r.khodafarin@kepco.ir


سمت : رئيس حراست

نام و نام خانوادگی : امير شهرام شهبازخاني
تحصیلات : ليسانس آسيب شناسي اجتماعي
شماره تماس : 88557855
پست الکترونیکی :
a.shahbazkhani@kepco.ir

سمت :

نام و نام خانوادگی :

تحصیلات :
شماره تماس :
پست الکترونیکی :