12
شرکت نفت خزر / نمایش جزییات خبر

خط لولة تاپی TAPI بر روی حمایت شرکت ها حساب می کند

مدیر KazTransOil JSC گفت: تاپی پروژة خوبی است که دارای نتایج بین المللی به مانند خط لولة باکو -تفلیس- جیحون

 
مدیر KazTransOil JSC گفت: تاپی پروژة خوبی است که دارای نتایج بین المللی به مانند خط لولة باکو -تفلیس- جیحون

می باشد. برای تضمین ثبات و امنیت این خط لوله توافقی بین صاحبان منابع انرژی می بایست صورت گیرد.

وی اضافه کرد: با اضافه کردن گاز تولید شده در غرب قزاقستان (در صورت توسعة میادین) و روسیه، این خط لوله قادر به جوابگویی بازار رو به گسترش هند خواهد بود. بنا به گفتة کارشناسان، مانع اصلی بی ثباتی در افغانستان است که بخشی از خط لوله از آن عبور می کند ولی دولت کابل مدعی است که می تواند امنیت آنرا فراهم نماید.

این خط لوله از بزرگترین میدان گازی ترکمنستان به نام گالکینیش (Galkynysh) شروع و از شهر های هرات و قندهار افغانستان عبور کرده و به دهکدة فضیلکا (Fazilka) واقع در مرزی هند پاکستان ختم می شود. طبق گفتة ترکمن ها ظرفیت پروژة تاپی 33 میلیارد متر مکعب در سال خواهد بود.

در حقیقت موضوع خط لوله تاپی در اوائل دهة نود میلادی بعد از فروپاشی شوروی سابق مطرح گردید تا کشورهای تازه استقلال یافته آسیای میانی بتوانند وابستگی های خود را به ارباب قبلی خود یعنی روسیه کم کرده و به دیگر منابع تجاری و ارتباطی بپردازند.

از بدو پروژه تاپی دو موضوع همیشه مطرح بود، یکی حمایت بی چون و چرای آمریکا از آن و دیگری عنوان "پروژه آینده" در مورد آن.

امکان حمایت روسیه از این پروژه برای دستیابی به بازار هند ادعایی است مسخره. روسیه همیشه با پروژه هایی مانند تاپی که مشتریانش را به منابع محصور شده غیر روسی مانند قزاقستان و ترکمنستان، و یا بازار مصرفی وابسته و محصوری چون اکراین و بلاروس وصل نماید جنگیده و مخالفت کرده است. همچنین تضمین امنیت خط لوله در افغانستان آن هم با عبور از قندهار که منطقة طالبان به حساب می آید بسیار ساده لوحانه می باشد.

اگر چه ایدة گاز رسانی به هند و پاکستان توسط ایران اقتصادی و منطقی به نظر می رسد ولی به خاطرمخالفت و نفوذ آمریکا امکان اجرایی شدن آن صفر است. از طرف دیگر به خاطر رابطة بی ثبات هند و پاکستان، دولت هند علاقه ای به عبور این خط لوله از پاکستان ندارد.

به طور اجمال باید گفت که ایدة هر گونه خط لولة گاز که از نظر اعداد و ارقام معقول و علمی بنظر برسد و از طرف دیگر با درنظر گرفتن تضاد منافع آمریکا، روسیه و هند، در آینده ای نزدیک متصور نمی باشد .

http://www.neurope.eu/article/tapi-pipeline-counts-oil-and-gas-companies-support


۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲
تعداد بازدید : ۷۱
کد خبر : ۶۹۰

نظرات بینندگان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.