12

 دستاوردهای عمده شرکت نفت خزر

  • ایجاد زیرساخت های مورد نیاز جهت انجام عملیات اکتشافی در شمال کشور با ساخت سکوی حفاری نیمه شناور، 3 فروند شناور پشتیبانی، احداث حوضچه آرامش و احداث پایگاه پشتیبانی برای انجام عملیات حفاری. 
  • کشف 2 میلیارد بشکه نفت درجا در ساختار سردار جنگل. 
  • کسب تجارب علمی و دسترسی به اطلاعات ارزشمند اکتشافی از بخش آب عمیق دریای خزر و ایجاد زمینه لازم برای اجرای پروژه های توسعه ای و سرمایه گذاری های کلان در سال های آتی. 
  • افزایش همکاری های منطقه ای با کشورهای حاشیه دریای خزر در حوزه های ایمنی، حفاظت از محیط زیست و ... 
  • انجام طرح ها و پروژه های زیست محیطی مطابق با استانداردهای آب عمیق (برگزاری مانور آمادگی مقابله با انتشار احتمالی آلاینده های نفتی و ...)
دستاوردهای عمده شرکت نفت خزر