12

معرفی شرکت

  شرکت نفت خزر
شرکت نفت خزر به عنوان یکی از شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران در دی ماه 1376 تاسیس شد. این شرکت وظایف اکتشاف، توسعه و تولید منابع هیدروکربنی در حوضه خزر جنوبی و سه استان ساحلی مازندران، گلستان و گیلان را به عهده دارد. نظارت بر اجرای کلیه قراردادهای منعقد شده بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت های بین المللی جهت مطالعه و توسعه میادین نفتی در دریای خزر و همچنین نظارت بر مسائل زیست محیطی مرتبط با عملیات اکتشاف و توسعه ذخایر نفت و گاز در دریای خزر نیز به عهده شرکت نفت خزر می باشد.  

معرفی شرکت1   

  ماموریت شرکت نفت خزر 
اکتشاف، توسعه و تولید به منظور بهره برداری از منابع هیدروکربنی حوضه جنوبی دریای خزر و سه استان ساحلی، فرآورش و انتقال نفت و گاز با هدف بالفعل و بیشینه نمودن ثروت های ملی و ایجاد ارزش برای ذینفعان.  

معرفی شرکت2   

  چشم انداز 
شرکت نفت خزر در رهگذر نقشه راه خویش به عنوان سازمانی سرآمد در حوزه شمال کشور (خزر) با هوشمندی در فعالیت های خویش، یادگیرندگی و دانش محوری با استفاده از مزیت رقابتی موجود و تعهد به جنبه های زیست محیطی، ایمنی و بهداشتی و ملحوظ داشتن مسئولیت های اجتماعی خویش سازمانی خواهد بود :
  • صاحب نام در به کارگیری دانش و مدیریت اکتشاف و توسعه منابع هیدروکربنی در آب‌های عمیق. 
  • دارنده فناوری های مرتبط با هدف تولید و بهره برداری از این منابع در آب‌های عمیق. 
  • با ناوگان دریایی، هوایی و پشتیبانی کارآمد، چابک و منعطف در شرایط بحران. 
  • دارای زیر ساخت‌های اثر بخش و کارا در امر فرآورش و انتقال نفت از دریا و خشکی. 
  • برون سپار و کارآفرین در عرصه فعالیت های شرکت با استفاده از نیروی انسانی توانمند، متخصص و متعهد. 
  • تامین کننده سهمی از تولید نفت و گاز کشور متناسب با جایگاه تعیین شده در افق چشم انداز بیست ساله کشور(1404). 

معرفی شرکت3