12

اداره حفاری

اداره حفاری شرکت نفت خزر از دو واحد مهندسی و عملیات حفاری تشکیل شده است. این دو واحد نقش نظارت عالیه در برنامه‌ریزی و اجرای عملیات حفاری چاه های اکتشافی، توصیفی، توسعه‌ای و تعمیراتی نفت و گاز در دو بخش دریا و خشکی با بهره‌گیری از نیروهای توانمند شرکت های صاحب صلاحیت را دارد. حفاری در دریای خزر به دو بخش عمیق و کم عمق تقسیم می‌شود. 
در واحد مهندسی حفاری، برنامه و دستورالعمل مرحله به مرحله حفر چاه در فازهای مختلف شامل تهیه و به روز رسانی برنامه حفاری، برآورد کالا و مواد و خدمات حفاری مورد نیاز، برنامه سیالات و سیمان حفاری و ... انجام می‌پذیرد. بررسی گزارشات روزانه حفاری و ارائه راهکار و پیشنهادات مناسب جهت عبور از مشکلات، نظارت بر عملکرد پیمانکاران خدمات حفاری و بررسی صورت ‌وضعیت ها، تهیه اسناد شرح کار خدمات و مناقصات، هماهنگی با ادارات مربوطه، مطالعه در خصوص به کارگیری تکنولوژی های نو از وظایف این واحد است.
مسئولیت واحد عملیات، نظارت بر حسن اجرای برنامه حفاری به کمک نیروهای متخصص خود و شرکت های توانمند است. عملیات حفاری در بخش عمیق دریای خزر با بهره‌گیری از تنها سکوی نیمه شناور ملکی ایران این وظیفه را دو چندان می‌کند. نظارت مستمر به منظور بهینه‌سازی زمان و هزینه عملیات، بهره‌گیری از حداکثر توان و ظرفیت نیروهای متخصص حفاری، ایجاد هماهنگی لازم با ادارات مربوطه و پیمانکاران و همکاری نزدیک با واحد مهندسی از جمله وظایف این واحد حفاری است.
در کنار دو واحد بیان شده، بخش ابزار در گردش حفاری در پایگاه عملیاتی بهشهر وظیفه نگهداشت، بازرسی، انبارداری و برنامه‌ریزی لازم برای استفاده و به کارگیری ابزار در گردش حفاری حین عملیات و پس از آن را دارد.

حفاری1