12
شرکت نفت خزر / شرکت نفت خزر / مناقصه و مزایده

مناقصه و مزایده

عنوانشمارهتاریخ انتشارنوع
2001093445000004 ۸ شهریور ۱۴۰۱ مناقصه
2001093445000003 ۳۰ اَمرداد ۱۴۰۱ مناقصه
2001093445000001 ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ مناقصه
054-74-4092 ۱۴ دی ۱۴۰۰ مناقصه
054-84-4042 ۱۱ دی ۱۴۰۰ مناقصه
054-74-4091 ۴ دی ۱۴۰۰ مناقصه
054-84-4041 ۲۴ آذر ۱۴۰۰ مناقصه
054-72-2026 ۶ مهر ۱۴۰۰ مناقصه
99/01/0123 ۵ اسفند ۱۳۹۹ مزایده
054-72-2025 ۱۱ آبان ۱۴۰۰ مناقصه
« قبلی صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »