12
شرکت نفت خزر|مناقصه و مزایده

مناقصه و مزایده

نوععنوانشمارهتاریخ درج آگهی در روزنامه نوبت اولتاریخ درج آگهی در روزنامه نوبت دوم
مناقصه 2003093445000002 ۹ خرداد ۱۴۰۳ ۱۲ خرداد ۱۴۰۳
مناقصه 2003093445000003 ۸ خرداد ۱۴۰۳ ۹ خرداد ۱۴۰۳
مناقصه 2003093445000002 ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
مناقصه 2003093445000001 ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
فراخوان   ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ ۳۰ بهمن ۱۴۰۲
مناقصه 2002093445000032 ۱۸ دی ۱۴۰۲ ۱۹ دی ۱۴۰۲
مناقصه 2002093445000031 ۸ آذر ۱۴۰۲ ۱۱ آذر ۱۴۰۲
مناقصه 2002093445000030 ۹ آبان ۱۴۰۲ ۱۰ آبان ۱۴۰۲
مناقصه 2002093445000029 ۲۴ مهر ۱۴۰۲ ۲۶ مهر ۱۴۰۲
مناقصه 2002093445000025 ۵ مهر ۱۴۰۲ ۸ مهر ۱۴۰۲
« قبلی صفحه ۱ از ۶ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ بعدی »