12
شرکت نفت خزر / مناقصه و مزایده

مناقصه و مزایده

نوععنوانشمارهتاریخ درج آگهی در روزنامه نوبت اولتاریخ درج آگهی در روزنامه نوبت دوم
مناقصه 2002093445000031 ۸ آذر ۱۴۰۲ ۱۱ آذر ۱۴۰۲
مناقصه 2002093445000030 ۹ آبان ۱۴۰۲ ۱۰ آبان ۱۴۰۲
مناقصه 2002093445000029 ۲۴ مهر ۱۴۰۲ ۲۶ مهر ۱۴۰۲
مناقصه 2002093445000025 ۵ مهر ۱۴۰۲ ۸ مهر ۱۴۰۲
مناقصه 2002093445000021 ۳۱ اَمرداد ۱۴۰۲ ۱ شهریور ۱۴۰۲
مناقصه 2002093445000019 ۲۵ اَمرداد ۱۴۰۲ ۲۸ اَمرداد ۱۴۰۲
فراخوان 2002093445000018 ۲۳ اَمرداد ۱۴۰۲ ۲۵ اَمرداد ۱۴۰۲
فراخوان 2002093445000013 ۲۶ تیر ۱۴۰۲ ۲۸ تیر ۱۴۰۲
فراخوان 2002093445000012 ۱۴ تیر ۱۴۰۲ ۱۷ تیر ۱۴۰۲
فراخوان 2002093445000011 ۱۴ تیر ۱۴۰۲ ۱۷ تیر ۱۴۰۲
« قبلی صفحه ۱ از ۵ ۲ ۳ ۴ ۵ بعدی »