12

اهداف

اهداف شرکت:
 • اعتبار مناسب و تثبیت جایگاه در سطح کشور، تعیین و تأمین سهم مناسبی از انرژی‌های فسیلی.
 • ارتقاء کیفیت فعالیت های مطالعاتی، اکتشافی، توسعه ای و تولیدی از میادین هیدروکربنی و نظارت بر تامین تجهیزات و ماشین آلات.
 • افزایش سطح دانش و توانمندی نیروی انسانی و ارتقای سطح فرهنگ.
 • پیشگیری از آلودگی محیط زیست و مصدومیت و بیماری شغلی نیروی انسانی.
 • انجام هر چه بهتر مسئولیت‌های اجتماعی شرکت ملی نفت در امر اشتغال‌زایی. 
اهداف شرکت  

 

اهداف بلند مدت شرکت نفت خزر:
 • مطالعات جامع (دریا و خشکی) جهت اکتشاف و توسعه میادین هیدروکربنی در حوزه خزر جنوبی.
 • لرزه نگاری سه بعدی بلوک های اکتشافی.
 • حفاری چاه های اکتشافی، توصیفی، تولیدی در میادین و ساختارهای دریای خزر.
 • تامین یک فروند شناور فرآورش جهت تولید از میادین توسعه یافته در دریای خزر
 • تولید زودهنگام از میادین در راستای شناخت مخزن وتولید اقتصادی.
 • طراحی یا اصلاح ساختار سازمانی و تأمین نیروی انسانی متناسب با مأموریت و چشم انداز شرکت.
 • بهبود بهره وری و مدیریت بر عملیات از طریق تأمین و توسعه سامانه های نرم افزاری کاربردی، سیستم های ارتباطی و همچنین بهره گیری از سیستم های مدیریتی.
 • ارتقاء سطح دانش و توانمندی نیروی انسانی در سطوح مختلف.
 • توسعه و نوسازی ناوگان دریایی.
 • توانمندسازی بخش خصوصی در حوزه فناوری‌های پیشرفته.

اهداف بلند مدت