12

خط مشی

رئوس کلی خط مشی:
  • به حداقل رساندن اثرات نامطلوب ایمنی، بهداشت و زیست محیطی در انطباق با تمامی الزامات قانونی و سایر الزامات مرتبط با فعالیت ها و فرایندهای شرکت در کنار اجرای مدیریت سبز و بهینه سازی مصرف منابع و انرژی جهت حفاظت از محیط زیست.
  • برنامه ریزی جامع اکتشاف از منابع هیدروکربوری دریای خزر و سه استان ساحلی و ایجاد زیرساخت‌های لازم توسعه و تولید.
  • بهینه سازی مستمر فرایند مدیریت دارایی‌های شرکت و بهره‌برداری حداکثری از پتانسیل‌ آنها.
  • مشارکت و توسعه همکاری‌های منطقه ای و بین المللی در جذب حداکثری منابع سرمایه گذاری داخلی و خارجی.
  • ارتقاء سطح رضایت ذینفعان (خصوصا کارکنان و کارفرمایان) با اعتقاد به اصل پاسخگویی و مشتری مداری.
  • توانمندسازی منابع انسانی از طریق ارتقاء دانش و توسعه مهارت ها و شایستگی های عملکردی و رفتاری و همچنین حفظ کرامت انسانی و صیانت از کارکنان به عنوان سرمایه های اصلی سازمان.
  • کمک به توسعه پایدار کشور از طریق انتقال دانش، ایجاد اشتغال پایدار، بهره گیری از فن آوری های جدید و بومی‌سازی آنها.
  • رعایت اصول پدافند غیر عامل به عنوان یکی از شروط اساسی افزایش بهره‌وری شرکت در بلند مدت.
  • نوسازی، نگهداری و تعمیرات ناوگان دریایی نفت خزر و به روز رسانی گواهینامه های مربوطه مطابق با قوانین، مقررات و کنوانسیون های دریایی.
خط مشی1