12
شرکت نفت خزر / درباره ما / اعضای هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره

دکتر سید عماد حسینی

dr.hoseini

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

مهندس مراد کمالی

kamali

عضو اصلی هیئت مدیره

مهندس کیومرث کرمی مقدم

mr.karamii

عضو علی البدل هیئت مدیره

دکتر رامین خودآفرین

khodafarin

عضو علی البدل هیئت مدیره

مهندس مهرداد اکبری

akbari