12
شرکت نفت خزر / درباره ما / مدیران و روسا

مدیرعامل

مراد کمالی
مهندس مراد کمالی

تحصیلات:

کارشناسی مهندسی صنایع

کارشناسی ارشد مهندسی عمران

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

تلفن: 88722430-021

پست الکترونیک:

m.kamali@kepco.ir

معاون مدیرعامل

mr.akbari

مهرداد اکبری

تحصیلات:

کارشناسی ارشد مهندسی دریایی

تلفن: 88555876-021

پست الکترونیک:

m.akbari@kepco.ir

مدیر اکتشاف

mr.gity ملک محمد گیتی

تحصیلات:

کارشناسی ارشد مهندسی نفت

تلفن: 88555876-021

پست الکترونیک:

m.gity@kepco.ir

مدیر برنامه ریزی

mr.bahramian یداللّه بهرامیان

تحصیلات:

دکتری مهندسی نفت- حفاری

تلفن: 88480358-021

پست الکترونیک:

y.bahramian@kepco.ir

مدیر مهندسی و ساختمان

mr.parsi مسعود پارسی

تحصیلات:

کارشناسی ارشد مهندسی برق- کنترل

تلفن: 88555878-021

پست الکترونیک:

m.parsi@kepco.ir

مدیر منابع انسانی

mr.rezaiinejadian احسان رضایی نژادیان

تحصیلات:

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

تلفن: 88717679-021

پست الکترونیک:

e.rezaeinezhadian@kepco.ir

مدیر امور مالی

mr.rezaii علی رضایی نژاد

تحصیلات:

کارشناسی حسابداری

تلفن: 88555877-021

پست الکترونیک:

a.rezaeinejad@kepco.ir

رئیس منطقه عملیاتی خزر

mr.torabi محمد ترابی

تحصیلات:

کارشناسی مهندسی مکانیک

تلفن: 5-34622433-011

پست الکترونیک:

m.torabi@kepco.ir

رئیس تدارکات و امور کالا

mr.mahsodi غلامرضا مقصودی

تحصیلات:

کارشناسی حسابداری

تلفن: 88709024-021

پست الکترونیک:

g.maghsoodi@kepco.ir

رئیس ایمنی، بهداشت و محیط زیست

mr.ghasemi امیر مسعود قاسمی

تحصیلات:

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

تلفن: 88718661-021

پست الکترونیک:

a.ghasemi@kepco-nioc.ir

رئیس امور حقوقی و پیمان ها

mr.asgaripoor احمد عسگری پور

تحصیلات:

کارشناسی ارشد حقوق بین الملل 

 تلفن: 88557863-021

پست الکترونیک:

a.asgaripour@kepco.ir

رئیس پژوهش و فناوری

mr.hoseinzad

محمد سعید حسین زاد

تحصیلات:

کارشناسی ارشد مهندسی نفت

تلفن: 88107543-021

پست الکترونیک:

m.hosseinzad@kepco.ir

رئیس فناوری اطلاعات و ارتباطات

mr.asgaripoor فروغ رمضانپور

تحصیلات:

کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات-

شبکه کامپیوتری 

 تلفن: 88555875-021

پست الکترونیک:

f.ramezanpour@kepco.ir

رئیس بین الملل

mr.khodafarin رامین خودآفرین

تحصیلات:

دکتری شیمی کاربردی

تلفن: 88557768-021

پست الکترونیک:

r.khodafarin@kepco.ir

مشاور مدیرعامل و دبیر هئیت مدیره

miss.mirtaheri

نیکو سادات میرطاهری

تحصیلات:

لیسانس ریاضی

تلفن: 88717684-021

پست الکترونیک:

n.mirtaheri@kepco.ir

رئیس روابط عمومی

mr.mirAkhori مهدی میرآخوری

تحصیلات:

کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

تلفن: 88557854-021

پست الکترونیک:

m.mirakhori@kepco.ir

سرپرست حراست

mr.shahbazkhani امیر شهرام شهبازخانی

تحصیلات:

کارشناسی آسیب شناسی اجتماعی

تلفن: 88557855-021

پست الکترونیک:

a.shahbazkhani@kepco.ir