12

سرپرست شرکت

mr.parsi
مسعود پارسی 

تلفن: 88722430-021

پست الکترونیک:

m.parsi@kepco.ir

معاون مدیرعامل

mr.akbari

مهرداد اکبری 

تلفن: 88722442-021

پست الکترونیک:

m.akbari@kepco.ir

مدیر اکتشاف

mr.gity
ملک محمد گیتی  

تلفن: 88555876-021

پست الکترونیک:

m.gity@kepco.ir

مدیر مهندسی و ساختمان

mr.sakiani

فرخ ساکیانی 

تلفن: 88555878-021

پست الکترونیک:

f.sakiani@kepco.ir

مدیر برنامه ریزی

 
سید مجید مرتضوی              

تلفن: 88480358-021

پست الکترونیک:

m.mortazavi@kepco.ir              

مدیر منابع انسانی

 
عبدالرحمان جوانبخت

تلفن: 88717679-021

پست الکترونیک:

a.javanbakht@kepco.ir

مدیر امور مالی

mr.mirhoseini
ایرج میرحسینی 

تلفن: 88555877-021

پست الکترونیک:

e.mirhoseini@kepco.ir

سرپرست منطقه عملیاتی خزر

mr.shiri
محسن شیری 

تلفن: 5-34622433-011

پست الکترونیک:

m.shiri@kepco.ir

رئیس تدارکات و امور کالا

mr.rezaeifard
رضا رضایی فرد 

تلفن: 88719248-021

پست الکترونیک:

r.rezaeifard@kepco.ir

رئیس ایمنی، بهداشت و محیط زیست


بهنام چاووشی 

تلفن: 88718661-021

پست الکترونیک:

b.chavoshi@kepco-nioc.ir

رئیس امور حقوقی و پیمان ها

mr.kermani

داوود کرمانی

تلفن: 88557863-021

پست الکترونیک: 

d.kermani@kepco.ir

رئیس پژوهش و فناوری

mr.hoseinzad
محمد سعید حسین زاد 

تلفن: 88107543-021

پست الکترونیک:

m.hosseinzad@kepco.ir

رئیس بین الملل

mr.khodafarin
رامین خودآفرین  

تلفن: 88557768-021

پست الکترونیک:

r.khodafarin@kepco.ir

رئیس فناوری اطلاعات و ارتباطات

mr.asgaripoor
فروغ رمضانپور             

تلفن: 88555875-021

پست الکترونیک:

f.ramezanpour@kepco.ir

مشاور مدیرعامل و دبیر هئیت مدیره

miss.mirtaheri

نیکو سادات میرطاهری 

تلفن: 88717684-021

پست الکترونیک:

n.mirtaheri@kepco.ir

رئیس روابط عمومی

mr.kordan
کمال کردان  

تلفن: 88557854-021

پست الکترونیک:

k.kordan@kepco.ir

رئیس حراست

 
حمیدرضا مسافری  

تلفن: 88557855-021

پست الکترونیک:

h.mosaferi@kepco.ir

رئیس بازرسی و پاسخگویی به شکایات

mr.gholami
مسعود غلامی  

تلفن: 88722440-021

پست الکترونیک:

m.gholami@kepco.ir