12

نفت خزر و افق روشن توسعه

نفت خزر و افق روشن توسعه
شامگاه بیستم اردیبهشت ماه سال 13٩١ بود که کشف نفت در عمق حدود ٢٥٠٠ متری دریاچه خزر، افتخار دیگری را برای صنعت نفت کشور رقم زد و میدان نفتی سردارجنگل به فهرست میادین نفتی فراساحلی ایران اضافه شد.

شامگاه بیستم اردیبهشت ماه سال 1391  بود که کشف نفت در عمق حدود ٢٥٠٠ متری دریاچه خزر، افتخار دیگری را برای صنعت نفت کشور رقم زد و میدان نفتی سردارجنگل به فهرست میادین نفتی فراساحلی ایران اضافه شد.

حال پس از گذشته پنج سال از آن روز مبارک، فعالیت در حوزه فراساحلی صنعت نفت جهان هر روز ابعادی تازه تر و سرمایه گذاری ها در این بخش روندی روبه رشد را طی می کند.                                                                                                         

در این میان، دریاچه خزر به عنوان بزرگترین دریاچه جهان و با در اختیار داشتن حجم وسیعی از ذخایر هیدروکربوری دنیا، از مناطق بکر نفت و گاز به شمار می رود و حضور سکوی امیرکبیر که افتخار کشف نفت در خزر را برای ایران به ارمغان آورد، امیدبخش فرداهایی روشن است. به هر روی بدیهی است، صنعت نفت ایران با برخورداری از حوزه های نفت و گاز متعدد به ویژه فیلدهای مشترک از یک سو و کاستی های تامین منابع مالی از سویی دیگر، با محدودیت هایی مواجه است و برای مدیریت مناسب عملکرد در محدودیت ها، اولویت بندی امور اجتناب ناپذیر است .شرکت نفت خزر به عنوان متولی توسعه در آب‎های عمیق خزر در عین حال که به طور کامل از سیاست های وزارت نفت تبعیت می کند، مذاکراتی را نیز با شرکت های صاحب سرمایه و فناوری حفاری در آب های عمیق در دستور کار دارد تا هرگاه خط مشی وزارت نفت، سناریوی توسعه را پیش روی این شرکت قرار داد، مقدمات کار فراهم باشد. در همین مسیر، تعمیرات اساسی سکو و انجام اقدامات پیرامونی نیز در دستور کار قرار گرفته است         .
اینجانب به سهم خود، بیستم اردیبهشت ماه، سالروز کشف نفت در میدان سردارجنگل را به همه آنان که در ثبت این افتخار ملی نقش داشتند، تبریک می گویم.

تردید نداشته باشید که افق روشنی پیش روی توسعه در خزر قرار دارد . 

                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                   محسن دلاویز  

                                                                                     مدیرعامل شرکت نفت خزر

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
کد خبر : ۱,۰۶۹

نظرات بینندگان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.