12
جلسه توجیهی بررسی پروژه‌های پژوهشی اولویت‌دار

جلسه توجیهی بررسی پروژه‌های پژوهشی اولویت‌دار شرکت نفت خزر برگزار شد.

جلسه توجیهی بررسی پروژه‌های پژوهشی اولویت‌دار شرکت نفت خزر برگزار شد.
در راستای فراخوان اعلام شده توسط شرکت نفت خزر در خصوص اعلام اولویت های پژوهشی این شرکت در قالب برنامه ششم توسعه کشور و براساس برنامه زمانبندی تعیین شد.

جلسه توجیهی پروژه ها در تاریخ 21 خرداد ماه 1398 برگزار گردید. براین اساس 5 دانشگاه و شرکت دانش بنیان ضمن حضور در جلسه، آمادگی خود را جهت مشارکت در اجرای پروژه‌ها اعلام داشتند. در جلسه مذکور ضمن تشریح ابعاد مختلف پروژه توسط کارشناسان شرکت نفت خزر، توانایی فنی متقاضیان نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

در خصوص پروژه های اول و سوم ( شناسایی مخاطرات زمین ساختی و زون‌های احتمالی هیدروکربوری و ... ) و ( مکانیسم تشکیل گل فشان ها و اثرات آن در ایجاد مخازن هیدروکربوری و .. ) با توجه به تایید توانایی شرکتهای دانش بنیان و دانشگاه‌های متقاضی حاضر در جلسه، مقرر گردید پروپ‍زال نهایی طبق برنامه زمانبندی از پیش تعیین شده تا تاریخ 25 خرداد ماه 1398 به شرکت نفت خزر ارائه گردد.

اما در خصوص پروژه دوم (مدل سازی حوضه رسوبی و تعیین محدوده عملکرد دلتاها و ...) با توجه به عدم تایید توانایی تنها متقاضی شرکت کننده در جلسه، مقرر گردید مهلت دریافت پروپزال نهایی تا تاریخ 15 مرداد ماه 1398 تمدید گردیده و در صورت ابراز تمایل سایر دانشگاهها و شرکتهای دانش بنیان برای مشارکت در این پروژه، مجدداً جلسه توجیهی برگزار گردد.

 

۲۵ خرداد ۱۳۹۸
کد خبر : ۱,۵۲۱

نظرات بینندگان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.