12
در گفتگو با فرید طاعتی عنوان شد

تشریح فعالیت های اداره زمین شناسی نفت خزر

تشریح فعالیت های اداره زمین شناسی نفت خزر
به گزارش روابط عمومی شرکت نفت خزر، فعالیت های اداره زمین شناسی شرکت نفت خزر با همکاری شرکت های دانش بنیان در حال اجرا می باشد.

طاعتی رئیس زمین شناسی شرکت نفت خزر گفت: اداره زمین شناسی از سال 1398 اجرای دو پروژه پژوهش محور با موضوع گل فشان ها و دلتاهای حوضه خزر جنوبی را با شرکت های دانش بنیان آغاز نموده است.

طاعتی اظهار داشت: پروژه مکانیسم تشکیل گل فشان ها و اثرات آن در ایجاد مخازن هیدروکربوری با استفاده از تکنولوژی سنجش از دور عنوان پروژه ای می باشد که با شرکت پارس آرین زمین و با نظارت حسین مهاجر سلطانی کارشناس زمین شناسی شرکت نفت خزر در حال پیگیری بوده و پروژه مدلسازی حوزه رسوبی و تعیین محدوده عملکرد دلتاها و گسترش سنگ مخزن در حوضه جنوبی دریای خزر عنوان پروژه ای است که با شرکت دانش بنیان انرژی توانا کیش و با نظارت مریم ظفری رئیس مطالعات زمین شناسی شرکت نفت خزر در حال پیگیری می باشد.  

رئیس زمین شناسی شرکت نفت خزر با اشاره به پیشرفت 20 درصدی این پروژه ها اظهار داشت: در فاز اول برنامه بازدید فنی و زمین شناسی در یکی از فیلدهای صحرایی پروژه ها در منطقه گیلان انجام شده و در ادامه نیز نوار ساحلی گلستان، مازندران و گیلان در خشکی به همراه دشت مغان در دستور کار قرار دارد.

طاعتی افزود : بخشی از پروژه های پژوهشی اداره زمین شناسی مدیریت اکتشاف شرکت نفت خزر در محدوده دریا می باشد که در این بخش بیشتر فعالیت ها به کمک تکنولوژی های سنجش از  راه دور و تصاویر ماهواره ای و  با استفاده ازخطوط لرزه ای اجرا می گردد.

در حال حاضر با همکاری اداره پژوهش و فناوری شرکت سه پروژه در حال اجرا می باشد که این پروژه های پژوهشی توسط اداره پژوهش و فناوری به مدیریت اکتشاف شرکت نفت خزر سپرده شده است و یکی از این پروژه ها مربوط به اداره ژئوفیزیک و دو پروژه دیگر مربوط به  اداره زمین شناسی است.

۴ تیر ۱۳۹۹
کد خبر : ۱,۶۳۴

نظرات بینندگان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.