12

فعالیتهای پژوهشی شرکت نفت خزر

به گزارش روابط عمومی شرکت نفت خزر، به مناسبت هفته پژوهش فعالیت های پژوهشی این شرکت در سال جاری تشریح گردید. بر اساس این گزارش، شرکت نفت خزر با دستیابی به منابع هیدروکربوری در دریای خزر، فعالیت های پژوهشی زیادی را در دستور کار خود قرار داده است که به همین مناسبت و همزمان با هفته پژوهش گفتگویی با آقای مهندس رامین خود آفرین رئیس واحد پژوهش و فناوری شرکت نفت خزر انجام شده است که ماحصل آنرا از نظر می گذرانیم .

 

به نام خدا


به گزارش روابط عمومی شرکت نفت خزر، به مناسبت هفته پژوهش فعالیت های پژوهشی این شرکت در سال جاری تشریح گردید. بر اساس این گزارش، شرکت نفت خزر با دستیابی به منابع هیدروکربوری در دریای خزر، فعالیت های پژوهشی زیادی را در دستور کار خود قرار داده است که به همین مناسبت و همزمان با هفته پژوهش گفتگویی با آقای مهندس رامین خود آفرین رئیس واحد پژوهش و فناوری شرکت نفت خزر انجام شده است که ماحصل آنرا از نظر می گذرانیم .

فعالیت های واحد پژوهش و فناوری شرکت نفت خزر پس از وقفه قریب به 2 سال ، به جهت تدوین نظام نامه پژوهشی وزارت نفت از سال 1390 با تعریف و ارایة طرح های پژوهشی مختص هر یک از مدیریت های عملیاتی شرکت یعنی در حوزه های اکتشاف، تولید و بهره برداری از منابع هیدروکربوری در استان ساحلی و جنوبی دریای خزر و نیز مطالعات ساخت تجهیزات مورد نیاز برای پشتیبانی عملیات و یک طرح به منظور آمادگی مقابله با انتشار آلاینده های نفتی در آب های عمیق آغاز گردید پروژه‌های تعریف شده در بخش پژوهشی و دانشجویی می باشند.

در حال حاضر فاز (1) طرح های فوق در حال انجام بوده و از مهمترین پروژه ها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

1 انجام آزمایشات مدل سکوی حفاری نیمه شناور ایران امیر‌کبیر به جهت شناخت مشکلات سکو از لحاظ مکانیکی و لحاظ کردن موارد مشخص شده در طراحی سکوی دوم
• بررسی تثبیت موقعیت سکو در شش درجة آزادی آن در شرایط مختلف و تعیین مقادیر و جهت ویژة حرکتی
• انتخاب بهترین روش های مهار یا مورینگ سکو
• تعیین بهترین چیدمان قرارگیری لنگرها در بستر


2 پایش هوشمندانه فناوری حفاری در آبهای عمیق میادین نفت و گاز
• شناخت جامع وکلان نسبت به تمام فن آوری های این حوزه اعم از فن آوری های بالغ و نوظهور
• شناسایی تأمین کنندگان فن آوری و اطلاعات مرتبط با آنها
• ایجاد اطلاعات لازم برای ارزیابی سطح توانمندی های مربوط به فن آوری های مورد نظر و نیز ارزیابی نقاط قوت و ضعف و همچنین فرصت ها و تهدیدات فن آوری و پیش بینی تحولات آینده و همچنین انتقال یا توسعه فن آوری های مورد نیاز و ایجاد هوشمندی لازم برای انتخاب فن آوری های مناسب.


3 بررسی لرزه زمین ساخت، پهنه بندی زمین لرزه واحتمال وقوع سونامی و بحران در بخش دریای خزر و سه استان ساحلی
شناخت، بررسی و مشخص نمودن مناطق با احتمال بالای وقوع زلزله و بروز سونامی در خزر شامل:
• شناخت و بررسی مناطق مختلف در دریا و ساحل
• بررسی احتمال وقوع زلزله در بلوک های مختلف تعیین شده در خزر جنوبی
• مشخص نمودن مناطق با احتمال بالای خطر سونامی
• بررسی و ارائه راهکار با استفاده از تجربیات کشورهای موفق دراین زمینه


4 طرح مبارزه و جمع آوری آلودگی های نفتی دریای خزر شامل بررسی های لازم در خصوص:
• جلوگیری از بروز نشت مواد نفتی، شناسایی مکانیزم های احتمالی بروز نشت و روش های مبارزه با آن
• اثرات زیست محیطی آلودگی های نفتی
• مدلسازی عددی نحوه انتشار آلودگی نفتی
• مانیتورینگ و اندازه گیری های میدانی
• قوانین و مقررات بین المللی مرتبط با آلودگی نفتی


5 مطالعه نرم افزاری و بهینه سازی پایداری تخلیه وتوازن و بار سکوی حفاری نیمه شناور امیر‌کبیر
• مدیریت برنامه ریزی بارگیری و تخلیه مخازن به نحوی که توزیع بار/ تنش برشی/ ممان خمشی در امتداد طول پانتونها در شرایط مختلف بارگیری قابل رؤیت توسط بهره بردار گردد و نیز ارتقاء نرم افاز فعلی یا ایجاد الگوریتم مناسب و برنامه نویسی لازم با توجه به متغیرهای اصلی هندسـة مخازن، حجم مخازن، خصوصیات سیال مخزن، موقعیت قرارگیری مخازن، وزن و توزیع بار، کشش مورینگ و موقعیت های آن و نیز شرایط محیطی


6 طراحی ربات زیر آبی با درجات آزادی معین به منظور عملیات مورد نظر حفاری
• الگوسازی و بومی سازی ربات زیر آبی در کشور برای اعماق تا 1000متر، ایجاد فن آوری جدید ، صدور فن آوری، صرفه جویی هزینه های اجاره ROV و فعال نمودن ظرفیت های موجود کشور و عملیاتی نمودن آنها در عرصة فن آوری آب های عمیق جهت استفاده در دریای خزر ، دریای عمان و خلیج فارس در برنامه های آتی


7 بررسی و تحلیل نیروها و ممان های وارده و تغییر مکانهای بوجود آمده بر 63 سازة اتصالی Box Bottom سکوی حفاری نیمه شناور ایران امیرکبیر و تعیین نقاط بحرانی در شرایط حفاری Hook load با شرایط محیطی مختلف
• کسب اطمینان از اتصالات جوشی و المانهای سازه های داخل و جمع آوری اطلاعات وضعیت در بروز ترک های احتمالی در اتصالات جوشی Box Bottom
• تحلیل عددی نیروها، ممان ها، پیچش ورقه ها، اجزای سازه ای و مقایسه با اطلاعات داده های کرنش سنجی اکتسابی
• تعیین محل ها و موقعیت های بحرانی که بیشترین تغییر مکانهای مجاز مصالح را دارند
• پیشنهاد در تنظیم نوع بار، بار هوک حفاری یا مقاوم سازی در صورت نیاز
• کسب داده ها برای برنامه ریزی تعمیر و نگهداری


8 جمع آوری و اندازه گیری مشخصات فیزیکی دریایی در ناحیه دور از ساحل خزر جنوبی و تهیه بانک داده ها
• لازمه بررسی جریانهای سطحی و زیر سطحی و پایداری ستون آب ، اندازه گیری دما، شوری و جریان در منطقه دور از ساحل خزر جنوبی می باشد و این مساله نیازمند انجام گشت دریایی است همچنین اندازه گیری مشخصه های فیزیکی آب دریا در منطقه دور از ساحل یکی از ضروریات برای اجرای هر پروژه دریایی در خزر جنوبی مخصوصاً برای اجرای سازه های اکتشاف و استخراج منابع هیدروکربوری دراین منطقه می باشد.


9 پردازش، تحلیل و تفسیر داده های امواج ناشی از باد و تهیه مدل عددی و پارامترهای خروجی
• هدف از اجرای این طرح مطالعه رفتار ناشی از باد در منطقه دور از ساحل و شبیه سازی میدان مشخصه های امواج در بخش جنوبی دریای خزر به منظور استفاده در تعیین پارامترهای طراحی سازه های دور از ساحل در رابطه با اکتشاف یا استخراج منابع هیدروکربوری می باشد.

تهیه نقشه راه عملیات آبهای عمیق
از دیگر اقدامات واحد پژوهش تدوین پیش نویس نقشه راه اکتساب (انتقال،بومی سازی،طراحی و تولید) فن آوری های اکتشاف در عملیات آبهای عمیق و ایجاد کارگروه های تخصصی متشکل از متخصصین دانشگاهی و همکاران شرکت می باشد. تهیه نقشه راه نیازمند مطالعات تطبیقی داخلی، شناسایی و ساماندهی اساتید فن ، برگزاری جلسات تخصصی و شناسایی فن آوری های مربوطه می باشد. در حال حاضر دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی معتبر کشور نظیر (دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعت نفت و... انجمن های سازندگان شناور و تجهیزات دریایی ایران (کمیته ساحل و فراساحل)
ارتباط با مؤسسات پژوهشی:

- انعقاد تفاهم نامه با پژوهشگاه ها و دانشگاههای کشور از جمله پژوهشگاه اقیانوس شناسی و علوم جوی که حاصل آن طرح جامع مبارزه با آلودگی نفتی خواهد بود.
- همکاری با دانشگاه صنعتی شریف جهت تدوین نقشه راه عملیات آبهای عمیق
- همکاری با دانشگاه صنعت نفت درانجام پروژه های پژوهشی و توسعه همکاری های بین‌المللی و تهیه نقشه راه عملیات آبهای عمیق
- آغاز اقداماتی جهت ایجاد همکاری با مؤسسات پژوهشی خارج از کشور در حوزه های مرتبط

سایراقدامات:

- برگزاری سمینار های داخلی با حضور اساتید داخلی و خارجی دانشگاه ها
- ارائه گزارش های تحلیلی در خصوص موضوعات مرتبط
- برگزاری سمینارهای مشترک با مراکز پژوهشی و مطالعاتی و چاپ کتاب و ارائه مقالات در کنفرانس‌های داخلی و خارجی
- شناسایی کنفرانس های علمی خارج از کشور و هماهنگی جهت حضور پرسنل در آنها
- شناسایی و تدوین دوره های تخصصی جهت افزایش سطح علمی پرسنل


فاز دوم فعالیتهای پژوهشی شرکت نفت خزر:
با انجام پروژه‌های مرتبط با فعالیت های مدیریت مهندسی و ساختمان و نیز مدیریت اکتشاف در چارچوب نقشه راه و زمینه های ارتقای سطح دانش تخصصی حوزه نفت وگاز با همکاری بخش‌های پژوهشی و دانشگاهی کشور میسر خواهد شد .

۱ دی ۱۳۹۲
کد خبر : ۸۱۵

نظرات بینندگان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.