12

برنامه ریزی برای دستیابی به تکنولوژی استحصال نفت از آب های عمیق خزر

متخصصان شرکت نفت خزر برآنند به منظور فراهم شدن امکان تولید زودهنگام نفت از میدان سردارجنگل، برای دستیابی به تکنولوژی استحصال نفت از آب های عمیق در داخل کشور برنامه ریزی کنند.

 
برای تحقق تولید زودهنگام نفت در میدان سردارجنگل انجام می شود


برنامه ریزی برای دستیابی به تکنولوژی استحصال نفت از آب های عمیق خزرمتخصصان شرکت نفت خزر برآنند به منظور فراهم شدن امکان تولید زودهنگام نفت از میدان سردارجنگل، برای دستیابی به تکنولوژی استحصال نفت از آب های عمیق در داخل کشور برنامه ریزی کنند.

مهندس اعتمادی مدیر اکتشاف شرکت نفت خزر افزود: هم اکنون تکنولوژی استحصال نفت از آب های عمیق در ایران وجود ندارد اما با تکیه بر دانش و توان فنی متخصصان داخلی، هیچ چیز غیرممکن نیست.

یوسف اعتمادی با بیان این مطلب اظهار داشت: شرکت نفت خزر تمامی تلاش خود را برای انجام برنامه ریزی مدون به منظور فراهم شدن امکان تولید زودهنگام نفت از میدان سردارجنگل به کار می بندد که در آن صورت امکان تولید 15 تا 20 هزار بشکه نفت در روز از این میدان طی پنج سال آینده وجود دارد.

وی با اشاره به پیچیدگی های کار در دریا و به خصوص آب های عمیق گفت: استحصال نفت از آب های عمیق، به مراتب سخت تر و پیچیده تر از تولید از چاههای خشکی و آب های کم عمق می باشد. با توجه به نبود تکنولوژی های مربوطه در ایران، این اقدام به مطالعات فراوان و برنامه ریزی های گسترده نیاز دارد.

اعتمادی با اشاره به پیشروی حفاری در چاه دوم اکتشافی خزر تا عمق 2664 متر اظهار داشت: پیش بینی می شود چاه دوم تا عمق 4022 متری طبق برنامه حفاری شود.
در آن صورت احتمال دستیابی به ذخایر هیدروکربوری جدید در لایه های زیرین نیز وجود خواهد داشت.

به گزارش شانا، اردیبهشت ماه سال 91 حفاری چاه اول اکتشافی ساختار سردار جنگل پایان یافت و ذخایر نفت درجا 2 میلیارد بشکه برآورد شد که با احتساب ضریب بازیافت 25 درصد، 500 میلیون بشکه آن قابل استحصال است. API نفت کشف شده 38 درجه میباشد.


۲۵ فروردین ۱۳۹۳
کد خبر : ۸۳۹

نظرات بینندگان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.