12
برگزاری ممیزی داخلی

برگزاری ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه IMS و راهنمای HSE- MS در شرکت نفت خزر

به گزارش روابط عمومی شرکت نفت خزر، ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه
IMS و راهنمای HSE-MS در ستاد و منطقه عملیاتی این شرکت انجام شد. برگزاری ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه IMS و راهنمای HSE- MS در شرکت نفت خزر


به گزارش روابط عمومی شرکت نفت خزر، ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه IMS و راهنمای HSE-MS در ستاد و منطقه عملیاتی این شرکت انجام شد.

براساس این گزارش در ممیزی جاری با توجه به استقرار و نگهداشت سیستم مدیریت یکپارچه IMS و راهنمای HSE-MSدر شرکت نفت خزر ، تحلیل و بازخوردهای این سیستم همانند تحلیل اندازه گیری شاخص های فرآیند و مقایسه آن با سنوات قبل ، تدوین اهداف و برنامه های استراتژیک و ... با هدف بهبود مستمر فعالیت ها مورد ارزیابی قرار گرفت .

این گزارش می افزاید در جلسه اختتامیه ممیزی داخلی شرکت مسائلی همچون انطباق اهداف سازمان با استراتژی های تدوین شده ، بهبود فرآیند ها و شاخص های اندازه گیری ، مدیریت موثر اقلام و تجهیزات ، شفاف سازی تعامل واحد HSE با سایر واحدها ، تحلیل خروجی فرآیندهای کاری سازمان ، ارزیابی موثر تامین کنندگان، توسعه و بهبود زیر ساخت ها و ارتباطات فن آوری ، بهبود در سطح کنترل ریسک های شناسایی شده فعالیت های شرکت و پیشنهاد در خصوص اجرای کنترل پروژه که از اهداف کلی سیستم IMS و لازمه بهبود و ارتقاء سیستم میباشد مورد بحث و بررسی قرارگرفت .

علی اصولی مدیر عامل شرکت نفت خزر ضمن تاکید بر لزوم استقرار و نگهداشت سیستم مدیریت یکپارچه در سازمان با توجه به محاسن سیستم در ایجاد و تقویت رویکرد سیستمی و برنامه ای در واحدها ، به منظور تحقق اهداف کلان سازمان ، خواستار تعیین میزان اثربخشی سیستمهای مدیریتی طی مدت استقرار این سیستم در سازمان شد . وی همچنین مباحثی همچون مهندسی ارزش و ارزیابی اقتصادی طرح ها و همچنین تعریف پروژه های مشخص در جهت ارتقاء میزان انگیزش کارکنان سازمان را امری ضروری دانست .

شایان ذکر است، شرکت نفت خزر از سال 1388 اقدام به طرح ریزی جهت استقرار سیستم مدیریت یکپارچه در سطح ستاد و منطقه عملیاتی نموده و طی این سالها در ممیزی هایی که از طرف شرکت IMQ انجام شده است مواردی به صورت نقاط قوت ، پیشنهاد بهبود و عدم انطباق به شرکت ارائه شده که خوشبختانه موجب بهبود مستمر در زمینه های مختلف گردیده است.
۱۷ شهریور ۱۳۹۳
کد خبر : ۸۷۱

نظرات بینندگان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.