12
همزمان با هفته پدافند غیر عامل

مانورمشترک انفجار خطوط لوله نفت وگاز در منطقه عملیاتی برگزار گردید.

 به گزارش روابط عمومی شرکت نفت خزر ، همزمان با هفته پدافند غیر عامل مانوری با هدف حفظ آمادگی نیروی انسانی ،آزمایش و کارایی تجهیزات با همکاری شرکت های نفتی و دیگر دستگاه های اجرایی استان مازندران برگزار گردید.
  همزمان با هفته پدافند غیر عامل
  مانورمشترک انفجار خطوط لوله نفت وگاز در منطقه عملیاتی برگزار گردید.

  به گزارش روابط عمومی شرکت نفت خزر ، همزمان با هفته پدافند غیر عامل   مانوری با هدف حفظ آمادگی نیروی انسانی ،آزمایش و کارایی تجهیزات با   همکاری شرکت های نفتی و دیگر دستگاه های اجرایی استان مازندران برگزار   گردید.

  بر اساس این گزارش، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال ، شرکت    منطقه 9 عملیات انتقال گاز ودیگر شرکت های نفتی استان مانور مشترک   انفجار خط لوله نفت و گاز را در روستای ' پنبه چوله ' ساری برگزار کردند.

  مدیرمحترم شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال با بیان اینکه در سال های اخیر حادثه ای در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال رخ نداده است، افزود : در مانور های اطفای حریق علاوه بر تمرین و تکرار ، آزمایش تجهیزات و ارزیابی میزان آمادگی نیروی انسانی ، مشارکت و همکاری دیگر نهاد نیز مورد توجه و آسیب شناسی قرار می گیرد.

رشیدی از حضور و همکاری آتش نشانان و گروه های امداد و نجات وسایر شرکت های نفتی از جمله شرکت نفت خزر، پایانه نفتی شمال ، گاز و منطقه 9 عملیات انتقال گاز قدردانی کرد و گفت: شهرداری ساری نیز همکاری و مشارکت خوبی با شرکت نفت دارد.
مدیر شرکت
خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال تاکید کرد: مشارکت برای از بین بردن هر گونه حادثه در نفت و گاز وظیفه عمومی تلقی می شود و سازما نهای دولتی موظف به همکاری هستند.
وی افزود : شرکت های نفتی هم در این زمینه آمادگی برگزاری دوره های آموزشی را برای نیروهای آتش نشان و چگونگی تجهیز بودن آنان دارد.
مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز نیز در این خصوص اظهار داشت : مانور های مختلف برای آمادگی نیروهای انسانی و آزمایش تجهیزات در طول سال برگزار می شود.

ابراهیم زاده از همکاری و مشارکت شرکت های نفت و گاز در استان مازندران در مواقع حادثه قدر دانی کرد و اظهار داشت: خسارت ناشی از انفجار گاز و نفت بسیار سنگین خواهد بود و نباید اجازه داد به هیچ عنوان حادثه در این حوزه رخ بدهد.
۱۱ آبان ۱۳۹۳
کد خبر : ۸۸۳

نظرات بینندگان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.