12
مانور مقابله با دستبرد به اسناد

برگزاری مانور مقابله با دستبرد به اسناد در منطقه عملیاتی شرکت نفت خزر

به گزارش روابط عمومی شرکت نفت خزر ، مانور مقابله با دستبرد به اسناد در منطقه عملیاتی خزر برگزار گردید.

در این مانور که با هدف افزایش ضریب هوشیاری، واکنش سریع در شرایط اضطراری و آمادگی پرسنل حراست در رویارویی با حوادث مشابه عنوان شده پرسنل بخش های مختلف منطقه مشارکت داشتند .
بر پایه این گزارش ، سناریو و برنامه اجرایی مانور توسط واحد حراست شرکت نفت خزر تهیه و با تعیین مسئولیت و شرح وظایف افراد، با همکاری کلیه واحدهای منطقه عملیاتی خزر طبق سر فصل های برنامه ریزی شده با موفقیت به انجام رسید و تمامی وقایع و جزییات مانور ثبت و مستند سازی گردید .
شایان ذکر است بعد از اتمام مانور مقابله با دستبرد به اسناد ، مانور احضار پرسنل حراست نیز در منطقه عملیاتی خزر انجام شد .
۷ بهمن ۱۳۹۳
کد خبر : ۹۰۸

نظرات بینندگان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.