12
از سوی موسسه مطالعات بین المللی انرژی

جلسه کارشناسی بررسی تحولات بازارهای نفت و گاز جهان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی شرکت نفت خزر ، پنجاهمین جلسه بررسی تحولات بازارهای نفت و گاز جهان در موسسه مطالعات بین المللی انرژی برگزار گردید .

در این جلسه که با حضور کارشناسان خبره ای از موسسه مطالعات بین المللی انرژی و مجموعه های دیگری از وزارت نفت و شرکت های تابعه همانند شرکت نفت خزر و فلات قاره برگزار شد ، مباحثی در خصوص تحولات بازار نفت ، دلایل کاهش بهای نفت طی ماههای گذشته و همچنین چشم انداز رشد تولید نفت شیل توسط ایالات متحده مورد توجه و بررسی قرار گرفت.

این گزارش می افزاید ، سیاسی شدن ابعاد فنی انرژی در دوره تحریم ها ، بیانگر مسائلی است که باید در رابطه متقابل بین اقتصاد انرژی و سیاست خارجی مورد توجه قرار گیرد . از این منظر ابعاد تکنوپلیتیکی تحریم ها ، نه تنها موجب آسیب های اقتصادی کوتاه مدت می شود ، بلکه اثرات زیان بار آن ممکن است سبب نابودی فرصت ها حتی در دوره پسا تحریم گردد.

تکنوپلیتیک انرژی ایران از یکسو تاثیر تحریم های فن آورانه در حوزه های مختلف انرژی را مورد بررسی قرار می دهد و از سوی دیگر اثر توانمند سازی فن آورانه ابعاد ضروری اقتصاد انرژی داخلی بر سیاست و تداوم یا عدم تداوم جهت گیری های سیاست خارجی را مورد بررسی قرار می دهد.

شایان ذکر است طبق تعاریف ، تکنوپلیتیک انرژی اثربخشی متقابل رویکردهای سیاسی و گسترش فن آوری در حوزه های خاصی است که می تواند منجر به پیامدهای گسترده ای بر ابعاد مختلف امنیت ملی گردد به عبارتی تکنوپلیتیک انرژی بیانگر تاثیر مزیت ابعاد ضروری فن آوری های انرژی بر قدرت ملی و از سوی دیگر تاثیرگذاری سیاست بر گسترش فن آوری های ضروری در حوزه انرژی می باشد .
۱۹ بهمن ۱۳۹۳
کد خبر : ۹۱۵

نظرات بینندگان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.