12
با هدف تدوین آیین نامه جامع اسناد و مدارک

جلسه کمیسیون ارزشیابی اسناد ومدارک شرکت ملی نفت ایران در منطقه عملیاتی خزر برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت نفت خزر، جلسه کمیسیون ارزشیابی اسناد و مدارک شرکت ملی نفت ایران به میزبانی شرکت نفت خزر در منطقه عملیاتی برگزار گردید.

هدف از برگزاری این جلسه تدوین آیین نامه جامع اسناد و مدارک از جمله مصوبات، بخشنامه ها ، پرونده ها و ... عنوان شد که در نهایت با جمع بندی و رفع موانع موجود مقرر گردید درقالب آیین نامه به شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران ارسال گردد .

بنا بر این گزارش ، شهبازخانی سرپرست منطقه عملیاتی شرکت نفت خزر در این جلسه با اشاره به تاریخچه اقدامات و فعالیت های اکتشافی شمال کشور به معرفی شرکت نفت خزر و اهم وظایف و دستاوردهای مهم این شرکت سخنانی را ایراد نمود .

این گزارش می افزاید برنامه ریزی، تعیین خط مشی ، سیاستگذاری، تهیه دستورالعمل اجرایی بررسی و ارزشیابی اسناد ومدارک ، بهینه سازی بایگانی ها ، استفاده مطلوب از فضای اداری ونگهداری اوراق ، اسناد و مدارک از مهمترین وظایف کمیسیون ارزشیابی اسناد و مدارک شرکت ملی نفت ایران محسوب می شود.

شایان ذکر است ، این جلسه با حضور شهبازخانی سرپرست منطقه عملیاتی خزر ، محمدی رئیس ارزشیابی اسناد ومدارک، اسلامی رئیس امور کارکنان شرکت نفت خزر و کارشناسان کمیسیون ارزشیابی اسناد ومدارک شرکت ملی نفت ایران در منطقه عملیاتی خزر برگزارشد.
۳ اسفند ۱۳۹۳
کد خبر : ۹۲۴

نظرات بینندگان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.