12
بین شرکت نفت خزر و شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی انجام شد

امضاء تفاهم نامه همکاری در پروژه قزل تپه گرگان

به گزارش روابط عمومی شرکت نفت خزر تفاهم نامه همکاری در خصوص تبادل خدمات
فنی و مهندسی در پروژه قزل تپه گرگان بین شرکت نفت خزر و شرکت ذخیره سازی
گاز طبیعی امضاء شد.

بر اساس این گزارش پس از انجام مطالعات و بررسی های لازم در خصوص میدان قزل تپه در استان گلستان توسط شرکت نفت خزر ، امکان ذخیره سازی گاز طبیعی در این میدان به شرکت ذخیره سازی پیشنهاد گردید .

علی اصولی مدیر عامل شرکت نفت خزر پس از انعقاد این تفاهم نامه، ضمن اشاره به ماموریت شرکت نفت خزر در دریای خزر و سه استان ساحلی گلستان ، گیلان و مازندران اظهار داشت: در دهه1340 دو حلقه چاه به نام های قزل تپه 1 و 2 در آن منطقه حفر شده که به علت عدم مشاهده آثار هیدروکربن، متروکه اعلام گردید که پس از برگزاری چندین جلسه با شرکت ذخیره سازی گاز موضوع انجام حفاری اکتشافی و استفاده از این مخزن به منظور ذخیره سازی گاز طبیعی منجر به این تفاهم نامه همکاری گردید.

مسعود سامی وند مدیر عامل شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی نیز با بیان اینکه مطالعات مربوط به این میدان با همکاری دانشگاههای تهران و امیرکبیر طی مدت یک سال گذشته انجام پذیرفته است، افزود حفر یک حلقه چاه اکتشافی در میدان قزل تپه به تکمیل مطالعات انجام شده کمک خواهد نمود. وی با اشاره به این موضوع که میدان قزل تپه در محدوده عملیاتی شرکت نفت خزر قرار گرفته است، همکاری های فنی و مهندسی و همچنین تبادل اطلاعات بین دو شرکت را در حصول نتایج مورد نظر بسیار مثبت ارزیابی نمود.

شایان ذکر است به منظور ارزیابی وضعیت چینه ای و امکان وجود هیدروکربور در کرتاسه تحتانی (سازند تیرگان) چاه قزل تپه 1 در سال 1345 تا عمق 4759 متر حفاری گردید که فاقد هیدروکربن بود همچنین در سال 1348 نیز به منظور ارزیابی کامل تر اهداف مورد نظر در چاه شماره یک و همچنین ارزیابی هیدروکربوری سازند مزدوران، چاه شماره 2 تا عمق 5827 حفاری گردید که پس انجام آزمایش های مورد نظر، چاه یک سازند تیرگان حاوی گاز به همراه آب و چاه شماره دو خشک گزارش گردید .
۲۴ اسفند ۱۳۹۳
کد خبر : ۹۳۸

نظرات بینندگان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.