12
شرکت نفت خزر|واحدهای ستادی|امور حقوقی و پیمان ها

امور حقوقی و پیمان ها

واحد امور حقوقی و پیمان ها متشکل از دو بخش امور حقوقی و امور پیمان هاست که مسئولیت انجام فعالیت های زیر را بر عهده دارد.
 
امور حقوقی
1.      اعمال نظارت بر رعایت قوانین و مقررات
2.     ارایه مشاوره حقوقی به واحدهای مختلف شرکت
3.     دفاع از حقوق شرکت از طرق زیر:
  • اقامه دعوی در مراجع قضایی
  • ارایه لایحه دفاعیه
  • پیگیری مراحل دادرسی تا زمان صدور حکم قطعی و رسیدگی نزد دادگاه تجدید نظر
4.     انجام مکاتبات و اقدامات لازم برای تحصیل اراضی شامل:
  • استعلام وضعیت ثبتی
  • استعلام مالکیت
امور پیمان‌ها
1.      انعقاد معاملات بزرگ از طریق:
  • اجرای قانون برگزاری مناقصات و شیوه‌های مختلف برگزاری مناقصه
  • اعمال آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره
2.     انعقاد قراردادهای کوچک و متوسط با توجه به ضوابط قانونی

 

حقوقی و پیمان ها