12

جزییات مناقصه و مزایده

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی، ارائه خدمات تهیه، تامین، طبخ غذا و سرو سه وعده غذایی (صبحانه، نهار و شام) کارکنان مستقر در منطقه عملیاتی خزر

مناقصه

054-84-4036

شرکت نفت خزر / شرکت نفت خزر