12

آلبوم

تاریخ: ۶ اسفند ۱۳۹۷
به مناسبت سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز زن و مقام والای مادر، نشستی با حضور دکتر اصولی مدیرعامل شرکت نفت خزر و بانوان همکار در سالن جلسات ساختمان مرکزی این شرکت برگزار شد.
به مناسبت سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز زن و مقام والای مادر، نشستی با حضور دکتر اصولی مدیرعامل شرکت نفت خزر و بانوان همکار در سالن جلسات ساختمان مرکزی این شرکت برگزار شد.
به مناسبت سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز زن و مقام والای مادر، نشستی با حضور دکتر اصولی مدیرعامل شرکت نفت خزر و بانوان همکار در سالن جلسات ساختمان مرکزی این شرکت برگزار شد.
به مناسبت سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز زن و مقام والای مادر، نشستی با حضور دکتر اصولی مدیرعامل شرکت نفت خزر و بانوان همکار در سالن جلسات ساختمان مرکزی این شرکت برگزار شد.
به مناسبت سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز زن و مقام والای مادر، نشستی با حضور دکتر اصولی مدیرعامل شرکت نفت خزر و بانوان همکار در سالن جلسات ساختمان مرکزی این شرکت برگزار شد.
به مناسبت سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز زن و مقام والای مادر، نشستی با حضور دکتر اصولی مدیرعامل شرکت نفت خزر و بانوان همکار در سالن جلسات ساختمان مرکزی این شرکت برگزار شد.
به مناسبت سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز زن و مقام والای مادر، نشستی با حضور دکتر اصولی مدیرعامل شرکت نفت خزر و بانوان همکار در سالن جلسات ساختمان مرکزی این شرکت برگزار شد.
به مناسبت سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز زن و مقام والای مادر، نشستی با حضور دکتر اصولی مدیرعامل شرکت نفت خزر و بانوان همکار در سالن جلسات ساختمان مرکزی این شرکت برگزار شد.
به مناسبت سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز زن و مقام والای مادر، نشستی با حضور دکتر اصولی مدیرعامل شرکت نفت خزر و بانوان همکار در سالن جلسات ساختمان مرکزی این شرکت برگزار شد.
به مناسبت سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز زن و مقام والای مادر، نشستی با حضور دکتر اصولی مدیرعامل شرکت نفت خزر و بانوان همکار در سالن جلسات ساختمان مرکزی این شرکت برگزار شد.
به مناسبت سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز زن و مقام والای مادر، نشستی با حضور دکتر اصولی مدیرعامل شرکت نفت خزر و بانوان همکار در سالن جلسات ساختمان مرکزی این شرکت برگزار شد.
به مناسبت سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز زن و مقام والای مادر، نشستی با حضور دکتر اصولی مدیرعامل شرکت نفت خزر و بانوان همکار در سالن جلسات ساختمان مرکزی این شرکت برگزار شد.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.