12

آلبوم

تاریخ: ۲۳ مهر ۱۴۰۲
به گزارش روابط عمومی شرکت نفت خزر، دکتر مسعود پارسی سرپرست شرکت نفت خزر و هیئت همراه ضمن برگزاری نشست های تخصصی از منطقه عملیاتی، سکوی نیمه شناور ایران امیرکبیر و شناورهای کاسپین بازدید کردند.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.