12
شرکت نفت خزر|تاریخچه فعالیت های اکتشافی در دریای خزر

تاریخچه فعالیت های اکتشافی در دریای خزر

تاریخچه فعالیت های اکتشافی در دریای خزر و سه استان ساحلی (مازندران/ گیلان/ گلستان):
 • عملیات لرزه نگاری دو بعدی به طول کلی 11200 کیلومتر در منطقه ساحلی (1343- 1335).
 • حفر 16 حلقه چاه در مناطق ساحلی در سه استان گیلان، مازندران، گلستان (1343- 1335).
 • عملیات لرزه نگاری دو بعدی در منطقه انزلی به طول کلی 5400 کیلومتر (1347- 1346).
 • عملیات لرزه نگاری دو بعدی و پردازش مجدد خطوط لرزه ای در منطقه کم عمق ساحلی به طول کلی 7200 کیلومتر (1373- 1370).
 • عملیات لرزه نگاری دو بعدی در مناطق کم عمق به طول کلی 5600 کیلومتر در سال 1374.
تاریخچه فعالیت های اکتشافی در دریای خزر1
ساخت تجهیزات زیربنایی در سال های 1379- 1369 شامل:
 • احداث حوضچه آرامش، ساخت 1 دستگاه دکل حفاری ایران- خزر، ساخت 3 اسکله تخلیه مواد نفتی و اسکله تعمیراتی و احداث پایگاه پشتیبانی برای عملیات حفاری.
 • حفر سه حلقه چاه اکتشافی در قسمت کم عمق دریای خزر (1376- 1368).
 • مطالعات جامع و سیستماتیک و لرزه نگاری دو بعدی 10000 کیلومتر در محدوده جنوبی دریای خزر توسط کنسرسیوم شرکت های شل، لازمو و وبا اویل (79- 1377).
 • خرید اطلاعات لرزه نگاری دو بعدی از کشور آذربایجان (7400 کیلومتر) و کشور ترکمنستان (2500 کیلومتر).
 • تفسیر حدود 31000 کیلومتر اطلاعات لرزه ای دو بعدی موجود با هدف شناسایی کلیه ساختارهادر منطقه.
 • شناسایی ساختارهای کوچک و بزرگ نفتی در منطقه.
 • انجام لرزه نگاری سه بعدی به وسعت 200 کیلومتر مربع در دشت گرگان (1380) با هدف شناسایی پیچیدگی های ساختار گرگان در لایه های عمیق تر (چاه گرگان-6).
 • ایجاد شبکه لرزه نگاری یکپارچه از مجموع اطلاعات حاصل از لرزه نگاری، پتروفیزیک، زمین شناسی، ژئوشیمی و با ادغام اطلاعات موجود با اطلاعات ساحلی و برداشت های منطقه عمیق خزر و اطلاعات 30 حلقه چاه در خزر جنوبی. این اطلاعات علاوه بر اطلاعات ماهواره ای دریا و اطلاعات حاصل از عملیات نمونه برداری از محل نشت نفت کف دریا، پایه مطالعات جامعی گردید که منتج به شناسایی 46 ساختار کوچک و بزرگ در خزر جنوبی گردید که 8 بلوک آن محتوی ذخایر قابل ملاحظه از نفت و گاز می باشند.
 • انجام لرزه نگاری سه بعدی و تفسیر اطلاعات به وسعت حدود 4000 کیلومتر مربع در 4 بلوک  6 و 7 و 8 و 29 (1384- 1382) با هدف شناسایی دقیق پیچیدگی های ساختاری، پیش از حفاری چاه اکتشافی.
 • تدوین طرح جامع استراتژیک شرکت (SMDP) و اولویت بندی ساختارهای شناسایی شده و انتخاب بلوک 2/6 به عنوان اولین اولویت اکتشافی.
 • انجام عملیات بستر شناسی (Site Survey) بر روی بلوک های اکتشافی 6 و 29 و 8 به مساحت 60/75 کیلومتر مربع در سال 1388 (2009 میلادی) با هدف شناسایی مخاطرات حفاری در بستر دریا و لایه های سطحی.
 • انجام روش پردازش AVO (Amplitude versus offset) با هدف شناسایی لایه ماسه سنگی و تعیین ضخامت آن و بررسی وجود یا عدم وجود هیدروکربن در آن لایه.
 • انجام پردازش های ویژه مناطق آب عمیق (Auto Gas Risk) با هدف شناسایی بسته های گاز های سطحی و عمیق تا عمق 1400 متر، پیش از عملیات حفاری چاه اکتشافی.
 • اکتشاف نفت در عمق 2584 متری طی عملیات حفاری اکتشافی چاه (SRJ-X1F) در (اردیبهشت 1391).
 • بازنگری  و به روز رسانی اطلاعات مربوط به گروه مطالعاتی خزر جنوبی (SCSG) و ذخایر احتمالی در بخش خزر جنوبی (1392)
 • انجام و تکمیل عملیات لرزه نگاری دو بعدی در استان گلستان (منطقه مشترک با ترکمنستان) به مسافت 1250 کیلومتر (1392- 1391)
 • پردازش داده های استخراج شده از عملیات لرزه نگاری دو بعدی در استان گلستان (1393)
 • تعبیر و تفسیر اطلاعات لرزه نگاری و تشخیص ساختار مشترک با جمهوری ترکمنستان و تعیین محل چاه اکتشافی (1393)
 • اتمام عملیات حفاری و آزمایش دومین چاه اکتشافی- توصیفی میدان سردار جنگل (SRJ-X2C) تا عمق 3500 متری (آبان 1393)

تاریخچه فعالیت های اکتشافی در دریای خزر2