12
رئیس امور اجرایی و نظارت مدیریت مهندسی و ساختمان شرکت نفت خزر:

شرکت نفت خزر پیشرو در استقرار و اجرای الزامات مدیریت یکپارچگی دارایی ها

شرکت نفت خزر پیشرو در استقرار و اجرای الزامات مدیریت یکپارچگی دارایی ها
مدیریت یکپارچگی دارایی، روش مورد استفاده شرکت های نفتی پیشرو در دنیا به منظور اطمینان از تولید پایدار، ایمن، پربازده و با حفظ محیط زیست است. با استفاده از این روش، توقف بدون برنامه در تولید به حداقل می رسد و از دارایی مخزن، چاه ها و تأسیسات صنعت نفت بهتر صیانت می گردد.

اولین کنفرانس مدیریت یکپارچگی دارایی در صنعت نفت و گاز ساحلی و فراساحلی از یک طرف فرصت منحصر به فردی برای بیان نیازهای صنعت نفت توسط بهره برداران و از طرف دیگر فرصت ارائه راه حلی توسط صاحبان دانش، تجربه و فناوری را فراهم نمود. این کنفرانس به همت معاونت مهندسی، فناوری و پژوهش وزارت نفت در شش محور و با در نظر گرفتن وجه اشتراک آن با دیگر دارایی های نامحسوس، انسانی، مالی و اطلاعات برگزار شد. پس از برگزاری این کنفرانس گفت و گویی با مهندس مهرداد اکبری رئیس امور اجرایی و نظارت مدیریت مهندسی و ساختمان شرکت نفت خزر انجام شده است که در ادامه متن این گفت و گو را می خوانید:

در ابتدا تعریفی از مدیریت یکپارچگی دارایی داشته باشیم؟

مدیریت یکپارچگی دارایی شامل مجموعه فعالیت هایی است که در کل چرخه عمر دارایی های فیزیکی سازمان (شامل طراحی، ساخت، خرید، نصب، راه اندازی، بهره برداری، نگهداشت، نوسازی و جایگزینی) انجام می گیرد تا بیشترین ارزش از دارایی ها بدست آید. ارزش ها مطابق استاندارد مدیریت دارایی ها (ISO 55000) در سه حوزه مدیریت ریسک، بهبود عملکرد و مدیریت هزینه ها تعریف می گردد. مجموعه فعالیت هایی که در بحث مدیریت یکپارچگی دارایی ها مد نظر است، شامل فعالیت های فنی، مالی، سیستمی و مدیریتی می باشد.

اهداف و ضرورت های برگزاری این کنفرانس را تشریح نمائید؟

مبحث مدیریت یکپارچگی دارایی مدت زیادی نیست که در حوزه نفت و گاز کشور مطرح شده و هنوز شناخت کافی در زمینه اهداف و الزامات این سیستم در شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت وجود ندارد.

برگزاری این کنفرانس در گام اول موجب ایجاد زبان مشترک در حوزه شناخت مدیریت یکپارچگی دارایی گردیده است. آشنایی با اهداف و ضرورت های استقرار این سیستم ارزشمند و نتایج حاصله از آن در راستای ایجاد فرهنگ سازمانی تأثیرگذار می باشد. سخنرانی ها و کارگاه های آموزشی برگزار شده در این همایش برای آشنایی شرکت کنندگان با الزامات مدیریت یکپارچگی دارایی ها بسیار مفید بود.

نیاز صنعت نفت به استقرار مدیریت یکپارچگی دارایی به چه اندازه ای است؟(جایگاه مدیریت دارایی های فیزیکی در بخش ساحل و فراساحل صنعت نفت ایران را چطور می بینید؟)

بسیاری از مشکلاتی که در حوزه نگهداشت دارایی های فیزیکی با آنها مواجه هستیم ریشه در طراحی، ساخت، خرید و
بهره برداری دارایی ها دارد. سیستم مدیریت یکپارچگی دارایی علاوه بر بهبود عملکرد و رفع مشکلات موجود در چرخه عمر دارایی های فیزیکی با ایجاد ارتباط یکپارچه بین سیستم های مدیریت انرژی، مدیریت کیفیت، مدیریت دارایی، مدیریت مالی، مدیریت ریسک و مدیریت تولید، شرایط را برای تحقق اهداف سازمان فراهم خواهد نمود.

ضرورت استقرار مدیریت یکپارچگی دارایی با رویکردهای بین المللی چگونه است؟

استقرار سیستم مدیریت یکپارچگی دارایی ها موجب ارتقاء توانمندی سازمان در کاهش آلودگی محیط زیست و کاهش ریسک های ناشی از خرابی تجهیزات و ریسک های بهره برداری خواهد شد. به دلیل عملکرد بهینه دارایی ها شرایط برای تولید بهتر محصولات فراهم می گردد و کاهش هزینه های نگهداشت در کنار حفظ عملکرد دارایی ها و تصمیمات آگاهانه در مورد سرمایه گذاری برای طراحی، ساخت و خرید تجهیزات نیز از جمله نتایج استقرار سیستم مدیریت یکپارچگی دارایی هاست که در نهایت موجب افزایش اعتبار سازمان به دلیل دستیابی به تولید ایمن، پاک، پایدار و بهره ور خواهد شد. در راستای تحقق اهداف و نتایج اشاره شده، لازم است از استانداردهای مرجع بین المللی برای اجرای الزامات پیروی گردد. بعنوان مثال استاندارد ISO 55000 در ارتباط با الزامات مدیریت دارایی ها، استاندارد PAS 55 (که توسط انجمن مدیریت دارایی انگلستان تدوین گردیده)، استانداردهای ارائه شده توسط موسسه هایی همچون ABS ، DNV و ... .

در مورد میزگرد برگزار شده توسط مدیران عامل شرکت های تولیدی با عنوان فرصت ها و چالش های استقرار مدیریت یکپارچگی دارایی ها در صنعت نفت توضیح بفرمائید؟

مدیران عامل شرکت های نفت خزر، نفت و گاز پارس، ملی حفاری، تأسیسات دریایی و فلات قاره در این میزگرد حضور داشتند. در این میزگرد درباره اهمیت استقرار سیستم مدیریت یکپارچگی دارایی ها و برنامه شرکت ها در این ارتباط بحث و تبادل نظر شد. از جمله نقاط مثبت در این میزگرد اعلام آمادگی و درخواست مدیران عامل شرکت ها از متخصصین در حوزه مدیریت دارایی جهت کمک به استقرار این سیستم بود که نشانگر حمایت مدیریت ارشد صنعت نفت در این حوزه می باشد.

دلایل حضور شرکت نفت خزر در این کنفرانس را بیان نمائید؟

شرکت نفت خزر با هدف تشریح تجربیات خود در حوزه مدیریت نگهداشت ناوگان و اجرای الزامات مدیریت یکپارچگی دارایی ها، الگوبرداری از تجربیات داخلی و بین المللی ارائه شده در همایش و همچنین نقد و بررسی درباره فرصت ها و چالش های استقرار مدیریت یکپارچگی دارایی ها در صنعت نفت در این کنفرانس حضور یافت.

اقدامات و برنامه های انجام شده توسط شرکت نفت خزر در چارچوب نظامنامه تدوین شده را تشریح نمائید؟

نظامنامه مدیریت دارایی فیزیکی وزارت نفت در خرداد ماه سال 1393 ابلاغ گردیده است. شرکت نفت خزر از سال 1389 اقداماتی در راستای بهبود عملکرد سیستم مدیریت نگهداشت ناوگان در دست اجرا داشت و از سال 1393 با توجه به ابلاغ نظامنامه نسبت به گسترش فعالیت ها جهت تعالی مدیریت نگهداشت و استقرار سیستم مدیریت دارایی فیزیکی اقدام نمود.

از جمله فعالیت های انجام شده طی این مدت عبارتند از:

- تدوین نظامنامه مدیریت دارایی فیزیکی شرکت نفت خزر.

- ایجاد ساختار سازمانی وظیفه محور در کنار ساختار سازمانی رسمی نفت خزر جهت اجرای الزامات مدیریت دارایی فیزیکی.

- بازنگری و استانداردسازی اطلاعات تجهیزات ناوگان براساس استاندارد IS014224  و NORSOK2008

- تغییر نرم افزار و استفاده از نرم­افزار بومی به دلیل مشکلات تحریم و توانمندی نرم افزار جدید برای استقرار الزامات مدیریت دارایی فیزیکی.

- بهینه سازی مدیریت جریان کار نگهداری و تعمیرات با بازنگری گردش کارها و بهبود فرایند برنامه ریزی و زمانبندی فعالیت های نگهداشت.

- بازنگری قرارداد برون سپاری راهبری و نگهداشت ناوگان و افزودن الزامات مدیریت دارایی در حوزه مدیریت برون سپاری فعالیت ها.

- بهینه سازی برنامه های نگهداشت تجهیزات ناوگان در راستای بهبود قابلیت اطمینان که هم اکنون در جریان می باشد.

-   ارتقاء سیستم مدیریت اسناد و آرشیو فنی.

-  انتخاب، محاسبه و تحلیل شاخص های کلیدی عملکرد که تا به امروز 8 شاخص از 22 شاخص مد نظر شرکت مورد محاسبه قرار گرفته و سایر شاخص ها تا پایان تابستان سال جاری در سیستم مکانیزه مدیریت نت به بهره برداری می رسد.

-  استقرار برنامه تحلیل علل ریشه ای عیوب و حوادث (RCA) نیز یکی دیگر از اقداماتی است که طی تابستان سال جاری اجرا خواهد شد. در این ارتباط دستور­العمل و شیوه نامه پیاده سازی RCA تدوین گردیده و طی ماه های مرداد و شهریور برای جلوگیری از تکرار خرابی ها و بهبود قابلیت اطمینان در ناوگان شرکت نفت خزر اجرا خواهد شد.

در خصوص پیاده سازی نرم افزار نت و سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات شناورها و سکوی امیرکبیر در دریای خزر توضیحاتی را ارائه نمائید؟

نرم افزار نت اولیه شرکت نفت خزر از نرم افزارهای مطرح ­بین المللی در حوزه فراساحل می باشد. متأسفانه به دلیل عدم پشتیبانی شرکت ارائه کننده نرم افزار در دوران تحریم، سیستم مدیریت نگهداشت ناوگان با مشکلاتی مواجه گردید. همچنین بروزرسانی و استفاده از نسخه جدید نرم افزار برای ارتقاء مدیریت جریان فعالیت های نگهداشت و محاسبه شاخص ها الزامی بود که این مهم محقق نشد. براین اساس استفاده از نرم افزار بومی مورد تأئید وزارت نفت در دستور کار قرار گرفت که خوشبختانه نتایج حاصل از پیاده سازی نرم افزار جدید رضایت بخش بوده است.  

برخورد حضار کنفرانس در مورد مسائل خزر به چه شکلی بود؟

علاوه بر مباحث مطرح شده در زمینه شرایط تولید و رژیم حقوقی دریای خزر و تکنولوژی حفاری، اقدامات انجام شده در شرکت نفت خزر برای استقرار سیستم مدیریت نگهداشت ناوگان و استقرار سیستم مدیریت دارایی فیزیکی مورد تایید حضار قرار گرفت.

ماحصل مذاکرات در حاشیه کنفرانس چه بود؟

مذاکرات انجام شده با شرکت کنندگان در همایش، نشانگر تمایل سازمان ها برای ارتقاء سیستم مدیریت نگهداشت و حرکت به سمت مدیریت یکپارچگی دارایی ها می باشد. البته نگرانی ها در حوزه مدیریت کالای نت و محدودیت هایی که تحریم ها بوجود خواهد آورد از جمله مواردی بود که از سازمان های مختلف شنیده می شد.

در خصوص پنل های تخصصی و کارگاه های آموزشی برگزار شده در این کنفرانس توضیحاتی ارائه نمائید؟

پنل های تخصصی و کارگاه های آموزشی به تشریح الزامات مدیریت یکپارچگی دارایی در صنایع نفت و گاز اختصاص یافته بود.

اگرچه در بحث های مطرح شده علاوه بر دانش موضوع به راهکارهای اجرایی نیز اشاره شده بود اما عدم حضور برخی سخنرانان خارجی موجب شد تا برخی از مباحث و کارگاه های کنفرانس برگزار نشود.

به دلیل گستردگی الزامات سیستم مدیریت یکپارچگی دارایی پیشنهاد می گردد تا برگزاری کنفرانس در سال های آتی بصورت تخصصی تر انجام پذیرفته و به چند کنفرانس جداگانه تقسیم گردد.

سیاست گذاری، برنامه ریزی و پیاده سازی مدیریت یکپارچگی در صنعت نفت را چطور ارزیابی می کنید؟

اگرچه سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت استقرار مدیریت یکپارچگی دارایی در صنعت نفت در مسیر درستی قرار دارد اما نیازمند استفاده از مشاورین و متخصصین خبره جهت تسریع در تدوین اسناد راهبردی برای کمک به حرکت صنایع در مسیر صحیح برای پیاده سازی الزامات دارد.

 

۳۰ تیر ۱۳۹۷
کد خبر : ۱,۳۹۷

نظرات بینندگان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.