12
شرکت نفت خزر|طرح ها و پروژه ها|حفاری در شمال کشور

حفاری دو حلقه چاه اکتشافی دریایی و اکتشاف نفت در بلوک 6.2 (ساختار سردار جنگل)

حفاری اکتشافی چاه‌های سردار جنگل در آب‌های عمیق دریای خزر و اثبات وجود نفت در این میدان بدون شک یکی از نقاط زرین صنعت نفت ایران به حساب می‌آید که طی آن برگی تازه از کتاب توانایی‌های متخصصین ایرانی ورق خورده و افقی تازه از حیطه فعالیت صنایع بالادستی نفت و گاز ایران گشوده شده است.
ساختار سردار جنگل یک تاقدیس تکتونیکی در قسمت میانی بخش جنوبی دریای خزر در مرکز بخش آب های عمیق حوضه در بلوک 6، در فاصله 210 کیلومتری شرق شهر آستارا و 193 کیلومتری شمال شهر نوشهر واقع شده است. این ساختمان زیرزمینی طی مطالعات جامع گروه مطالعاتی خزر جنوبی (SGS) در سال 2000 میلادی بر اساس تفسیر لرزه نگاری های دو بعدی مشخص گردید. متعاقباً با لرزه نگاری سه بعدی، هندسه و ابعاد این ساختار با دقت بیشتری نشان داده شد. ساختار سردار جنگل با امتداد شرقی - غربی دارای طول 8/23 کیلومتر و عرض 8/5 کیلومتر می باشد که از طریق حفر 2 حلقه چاه اکتشافی وجود نفت در این میدان به اثبات رسیده است. عمق آب در محل حفر چاه شماره 1 حدود 8/691 متر و در محل چاه شماره 2 حدود 713 متر از سطح دریای خزر می باشد.
حفاری حفره اصلی SRJ-1 پس از حفر هفت حفره راهنما در تاریخ 16/07/1389 آغاز شده که پس از رسیدن به عمق 2584 متری از طریق انجام آزمایش چاه و جریان نفت (20 اردیبهشت 1391) وجود منابع هیدروکربوری در میدان سردار جنگل به اثبات رسیده است. عملیات حفاری چاه SR-1 پس از نصب پلاگ‌های سیمانی و سرپوش چاه در تاریخ 27/3/1391 خاتمه پیدا کرده است.
چاه SRJ-2 نیز پس از حفر 4 حفره راهنما در تاریخ 13/8/1399 شروع به حفاری شده و با موفقیت تا عمق 3488 متری ادامه داده شده است. لایه مخزنی کشف شده در چاه SR-1 در این چاه مجددا مورد آزمایش قرار گرفته که از طریق جریان نفت حداقل گستردگی مخزن نفتی میدان سردار جنگل به اثبات رسیده است. نهایتا با نصب پلاگ‌های سیمانی و درپوش چاه، در تاریخ 9/9/1393 خاتمه عملیات حفاری چاه SRJ-2 اعلام شده است.

حفاری1