12
شرکت نفت خزر|طرح ها و پروژه ها|پروژه‌های پژوهشی حوضه رسوبی خزر جنوبی

پروژه‌های پژوهشی حوضه رسوبی خزر جنوبی

با توجه به نام‌گذاری سال جاری توسط مقام معظم رهبری با عنوان «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال آفرین»، شرکت نفت خزر در نظر دارد ضمن افزودن حمایت‌های خود در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و اقتصاد مبنی بر دانش، سهم خود را در این مهم با همکاری با شرکت‌های دانش بنیان تحقق نماید. شرکت نفت خزر به عنوان اولین سکاندار فعالیت‌های اکتشافی در شمال کشور و آب‌های عمیق دریای خزر، بر حسب اقتضای اکتشافی بودن منطقه با بسیاری ناشناخته‌ها مواجه می‌باشد که هر کدام از این موارد نیازمند انجام مطالعات پژوهشی است. در حوزه تأمین تجهیزات نیز با توجه به اولین تجربه‌ ساخت و بکارگیری سکوی حفاری نیمه‌شناور، نیازهای پژوهشی ساخت تجهیزات داخلی و بومی‌سازی نیز مورد توجه شرکت نفت خزر قرار گرفته است. در حال حاضر مهمترین پروژه‌های پژوهشی جاری شرکت نفت خزر به شرح زیر می‌باشند:
  • شناسایی مخاطرات زمین ساختی و زون‌های احتمالی هیدروکربوری با استفاده از روش‌های ژئوفیزیکی و داده‌های زمین شناسی و مخزنی در دریای خزر - ژئوفیزیک دانا کیش
  • مکانیسم تشکیل گل فشان ها و اثرات آن در ایجاد مخازن هیدروکربوری با استفاده از تکنولوژی سنجش از دور در حوضه خزر جنوبی - مرکز پژوهشی زمین شناسی پارس آرین زمین
  • مدل سازی حوضه رسوبی و تعیین محدوده عملکرد دلتاها و گسترش سنگ مخزن در خزر جنوبی با استفاده از اطلاعات موجود - انرژی توانا کیش
  • مستندسازی تجربیات و انباشت دانش کارکنان خبره شرکت نفت خزر - دانشگاه شهید بهشتی
  • تهیه و تدوین مدل قراردادی مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری در اکتشاف و توسعه‌ میادین نفتی ایران در بخش جنوبی دریای خزر - مؤسسه مطالعات انرژی سبحان
  • طراحی سیستم پهلوگیری کشتی جهت شناورهای پشتیبان سکوی نیمه مغروق ایران امیرکبیر - دانشگاه صنعتی سهند

پژوهش و فناوری3