12

طرح های پژوهشی

کمیته های تخصصی 
به منظور استفاده از نظرات کارشناسی صاحب نظران مختلف، امور پژوهش و فناوری می تواند بر حسب نیاز از افراد با تجربه به عنوان داور استفاده نماید.
 
طرح های پژوهشی
شرکت نفت خزر در راستای توسعه دانش در کشور و در جهت وظایف محوله از سوی شرکت ملی نفت ایران، به منظور انجام مراحل مطالعه، اکتشاف، حفاری  و تولید در منطقه دریای مازندران و سه استان ساحلی شمال کشور (گیلان، مازندران و گلستان)، از انجام پژوهش های تقاضا محور و در راستای استراتژی پژوهشی و فناوری شرکت ملی نفت حمایت می نماید. برخی از این موارد عبارتند از:
 1. توجه به پژوهش‌های بهره‌وری صیانتی از ذخائر هیدروکربوری
 2. تلاش مستمر در بهره‌گیری از آخرین فناوری‌ها
 3. پژوهش درباره تعیین الگوی بهینه تولید
 4. پژوهش‌های مرتبط با منابع و ذخائر مرزی
 5. ایجاد قطب‌های تحقیقات صنعتی در دانشگاهها و مؤسسات داخلی و خارجی
 6. تحقیق در جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست
 7. اعمال استانداردهای بین‌المللی خصوصاً در بهبود کیفیت پروژه‌های تحقیقاتی و نتایج آن
برقراری ارتباط جهت انجام پروژه یا طرح های پژوهشی از دو طریق صورت می گیرد
 • پروژه های پژوهشی فراخوان شده (عناوین تایید شده در شورای پژوهشی شرکت نفت خزر).
 • ارسال پیشنهاد پروژه یا طرح پژوهشی به امور پژوهش و فناوری شرکت نفت خزر (دانشگاه ها و مراکز پژوهشی دارای مجوز شرکت های دانش بنیان می توانند موضوعات پیشنهادی خود را در قالب فرم پیشنهاد پروژه / طرح پژوهشی به شرکت ارسال دارند. در این حالت موضوع پروژه / طرح بایستی در راستای محورهای پژوهشی شرکت بوده تا مورد بررسی قرار گیرد در غیر اینصورت به مجری عودت داده خواهد شد).
 
رویه بررسی پیشنهاد پروژه پژوهشی
رویه بررسی پیشنهاد پروژه یا طرح های پژوهشی پس از دریافت فرم پیشنهاد پروژه پژوهشی در امور پژوهش و فناوری به صورت زیر است:
 1. تشکیل کمیته تخصصی بررسی پیشنهاد پروژه / طرح پژوهشی، (در صورت نیاز از مجری دعوت بعمل می آید تا جهت ارائه توضیحات بیشتر و تکمیلی در جلسه حضور یابد)
 2. در صورت تایید در کمیته تخصصی، پیشنهاد پروژه / طرح به همراه مستندات آن جهت بررسی در شورای پژوهشی ارسال می گردد. در صورت نیاز از مجری دعوت بعمل می آید تا جهت ارائه توضیحات تکمیلی در جلسه شورای پژوهشی حضور یابد.
 3. پس از تائید شورای پژوهشی ایران به منظور تخصیص بودجه و همچنین اخذ تاییدیه های مورد نیاز به مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ارسال می گردد.
 4. پس از ابلاغ کتبی تاییدیه و ابلاغ کتبی اعلامیه تخصیص بودجه مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران، مستندات حقوقی جهت تنظیم تفاهم نامه و قرارداد از مرکز پژوهشی اخذ می‌گردد.
 5. پس از تنظیم و امضای قرارداد، فعالیت های پروژه بر اساس قرارداد پیگیری خواهد شد.
در صورت رد در هر مرحله، نتیجه به مجری اطلاع داده خواهد شد.
 
ضرورت و مبانی تصمیم گیری  در نقشه راه  فناوری های مرتبط با تولید نفت در آب عمیق
امور پژوهش و فناوری شرکت نفت خزر به منظور پتانسیل سازی در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی جهت ورود به عرصه آموزش و پژوهش در فن آوری های مرتبط با آب عمیق و همچنین با هدف رفع تنگناهای عملیاتی و نیازهای فناورانه با همکاری برخی از دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی اقدام به تدوین و اجرای پروژه‌های پژوهشی نموده و امید است که با نهایی‌‌سازی نقشه راه کسب فناوری‌های مورد نیاز جهت ساخت تجهیزات و اجرای عملیات در آب عمیق نسبت به تقویت توانمندی‌های کشور و صنعت نفت در حوزه‌های مختلف گامی مهم بردارد.
هدف از تهیه نقشه راه فناوری های فراساحل برای آب های عمیق در راستای به تحقق رساندن افزایش امنیت انرژی و همچنین تامین فناوری های مختلف برای آینده می باشد. در توانمند سازی اقتصاد نو تمایل به تامین انرژی با توجه به ادامه رشد اقتصادی ضروری است.
برای پایین آوردن هزینه ها و افزایش حفاظت محیطی تنها وارد کردن سرمایه کافی نیست بلکه متناسب با رشد تقاضای ملی برای انرژی از طریق توسعه انرژی از آب عمیق به تلاش آگاهانه، هماهنگ و سرمایه گذاری مناسب و به یک نقشه راه که وارد جزئیات شود نیاز می باشد. سرمایه گذاری در توسعه فناوری های جدید آب عمیق و همچنین نظارت محیطی مناسب جهت نگهداری، کلید افزایش امنیت انرژی است.
یک حقیقت روشن این است که صنعت نفت ایران نقشی کلیدی در اقتصاد کشور ایفا می کند و تامین انرژی برای رشد اقتصادی ضروری و برای صلح جهانی و پایداری سیاسی بحرانی می باشد. به علت اینکه در صنعت انرژی تحویل محصول در بازار بسیار موثر می باشد، پی بردن به این تاثیر آسان است و تنها زمانی که زنجیره تامین دچار مشکل شود به تجارت نفت توجه خواهد شد.
هدف از نقشه راه فناوری فراساحل، دستیابی سریع به تولید در آب عمیق همچون دریای خزر، در راستای تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه کشور به منظور بهبود امنیت انرژی ملی و ثبات تامین انرژی مورد نیاز می باشد. می توان با ترکیبی از حالات و کمک محرک هایی که موجب مشارکت خاص و فشارهای بازار برای حمایت از فعالیت های مورد نیاز می شود، به این اهداف دست یافت. این هدف نیاز به حمایت در دو زمینه دارد. یک زمینه می تواند تشویق هایی برای تولید کنندگان به منظور شتاب بخشیدن به دستیابی تولیدات آب عمیق باشد. زمینه دوم، حمایت از توسعه و گسترش سیستم ها و فناوری های یکپارچه می باشد که نسبت به توسعه تکنولوژی و سیستم جدید از ریسک کمتری برخوردار است؛ چرا که در این حالت موفقیت اولیه آنها در محیط فراساحل قبلا صورت گرفته است.
شرکت نفت خزر در راستای استراتژی های پژوهشی و فناوری شرکت ملی نفت ایران و نیز به منظور توسعه دانش در کشور در حوزه های  اکتشاف، حفاری  و تولید در آب عمیق دریای خزر و سواحل شمالی کشور طرح های های زیر را ارائه می نماید:
 1. انتقال و به کارگیری تکنولوژی پیشرفته عملیات حفاری آبهای عمیق  در دریای  مازندران و بومی سازی آن در راستای خودکفایی کشور 
 2. مطالعات اکتشاف، توسعه و تولید میادین حوضه دریای مازندران و سه استان ساحلی شمال کشور 
 3. تحقیق و پژوهش در راستای اهداف ایمنی عملیات و مقابله با بحران، در حوزه فعالیت های شرکت نفت خزر
 
شرکت نفت خزر در این راستا با همکاری دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور اقدام به بررسی و تدوین نقشه راه فناوری های مورد نیاز عملیات در آب عمیق نموده است بر اساس مطالعات و تحقیقات در این حوزه به 8 بخش زیر تقسیم گردیده است:
 1. اکتشاف
 2. حفاری
 3. بهره برداری
 4. مخازن
 5. سکوهای شناور
 6. شناورها
 7. تاسیسات زیر آب
 8. ایمنی، حفاظت از محیط زیست و شرایط محیطی
در هر یک از 8 حوزه فوق وضعیت موجود و تاریخچه فناوری های آن حوزه در آبهای عمیق در ایران و دنیا مورد بررسی قرار گرفته است و در راستای تدوین نقشه راه، در حال حاضر کارگروه های متشکل از خبرگان در هر بخش تشکیل شده که در هر یک از این زمینه های تخصصی، قابلیت دستیابی به فناوری های مختلف را مورد بررسی قرار می دهند.