12

نقشه برداری

وظایف واحد نقشه برداری شرکت نفت خزر:
  • نظارت بر بخش نقشه برداری هرگونه عملیات از جمله: عملیات ثقل و مغناطیس‌سنجی در دریا و خشکی، عملیات لرزه‌نگاری در دریا و خشکی، تهیه نقشه توپوگرافی از کف دریا، مسیریابی خطوط لوله زیر آب، استقرار دستگاه حفاری بر روی لوکیشن مورد نظر، عملیات Coring، عملیات Site Survey و هر گونه عملیات که در آن نیاز به Positioning باشد.
  • راه اندازی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و به روزرسانی مداوم آن.
  • تهیه نقشه‌های موضوعی براساس نیاز ادارات و بخش های مختلف در درون و بیرون شرکت.

نقشه برداری