12
شرکت نفت خزر|واحدهای ستادی|ایمنی، بهداشت و محیط زیست

ایمنی، بهداشت و محیط زیست

بهداشت، ایمنی و محیط زیست کلید واژه هایی هستند که رابطه تنگاتنگی با سلامت کارکنان، بقا سازمان و تحقق اهداف و برنامه های تعریف شده دارند.
شرکت نفت خزر با استقرار و توسعه نظام مدیریت HSE در راستای حفظ و ارتقاء بهداشت، ایمنی و محیط زیست کوشا بوده و مطابق با قوانین و استانداردهای بین المللی در جهت دستیابی به اهداف خود در آبهای عمیق دریای خزر اقدام نموده و انجام کار ایمن همراه با حفاظت از محیط زیست را سرلوحه  فعالیت های خویش قرار داده است.
مسئولیت نظارت بر مسائل زیست محیطی مرتبط با عملیات اکتشاف و توسعه ذخایر نفت و گاز در دریای خزر بر عهده شرکت نفت خزر می باشد. لذا واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست این شرکت به کمک بخش های زیرمجموعه خود شامل ایمنی، بهداشت صنعتی، محیط زیست و پدافند غیر عامل، همسو با اهداف و برنامه های شرکت فعالیت می نماید.
بهداشت، ایمنی و محیط زیست1
وظایف واحد HSE  شرکت نفت خزر:
 • مدیریت، کنترل و پیشنهاد روش اجرایی مرتبط با موضوعات HSE و کنوانسیون های بین المللی مرتبط با محیط زیست دریای خزر.
 • نظارت بر اجرای مفاد کنوانسیون بین المللی بخصوص CEP (کنوانسیون های حفاظت از محیط زیست دریای خزر) و اعمال نظارت دقیق.
 • برنامه ریزی و تدوین روش های اجرایی و دستورالعمل های متناسب با نوع فعالیت ها و پروژه های در دست اجرایی سکوی نیمه شناور امیر کبیر و تأسیسات دریایی.
 • تعامل و همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست کشور و سایر سازمان هایی که به نحوی با محیط زیست دریای خزر و سه استان ساحلی مرتبط می باشد.
 • پیگیری فعالیت های نفتی سایر کشورهای حاشیه دریای خزر از طریق بررسی و مطالعه فعالیت ها و گزارش مواردی که با مفاد کنوانسیون ها و موافقتنامه های منطقه ای تناقض دارد و ارائه گزارش به مدیرعامل به جهت پیگیری از طریق وزارت امورخارجه.
 • رسیدگی به وضعیت سلامت جسمی و روانی کارکنان شرکت از طریق بررسی و تطبیق شرایط ارگونومی و ایجاد محیط شاد برای کارکنان
 • تأمین و ارتقاء مستمر سلامت کارکنان از طریق برنامه ریزی، هدایت و پایش مستمر فعالیت های پیشگیرانه در زمینه جلوگیری از ابتلا کارکنان به بیماری های شغلی و تأمین سلامت محیط کار.
 • نظارت بر مسائل زیست محیطی طرح ها و پروژه ها بر اساس اصول توسعه پایدار.
 • بررسی گزارشات مربوط به شرایط و عملکرد شناورها و سکو از نظر آلودگی هوا و آب دریا.
 • تحقیق و ارائه چشم انداز پدافند غیرعامل شرکت با رویکرد عملی و پژوهشی.
 • بررسی و جمع آوری اطلاعات فنی، آمار و ارقام و مطالعه و بررسی نقشه های تفضیلی تأسیسات دستگاه ها و سیستم های طراحی شده در بخش های فرآیند، مکانیک، ابزار دقیق، سیویل وسازه ها.
بهداشت، ایمنی و محیط زیست کلید واژه هایی هستند که رابطه تنگاتنگی با سلامت کارکنان، بقا سازمان و تحقق اهداف و برنامه های تعریف شده دارند.
شرکت نفت خزر با استقرار و توسعه نظام مدیریت HSE در راستای حفظ و ارتقاء بهداشت ، ایمنی و محیط زیست کوشا بوده و مطابق با قوانین و استانداردهای بین المللی در جهت دستیابی به اهداف خود در آب های عمیق دریای خزر اقدام نموده و انجام کار ایمن همراه با حفاظت از محیط زیست را سرلوحه  فعالیت های خویش قرار داده است.
مسئولیت نظارت بر مسائل زیست محیطی مرتبط با عملیات اکتشاف و توسعه ذخایر نفت و گاز در دریای خزر بر عهده شرکت نفت خزر می باشد. لذا واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست این شرکت به کمک بخش های زیرمجموعه خود شامل ایمنی، بهداشت صنعتی، محیط زیست و پدافند غیر عامل، همسو با اهداف و برنامه های شرکت فعالیت می نماید. 

بهداشت، ایمنی و محیط زیست3