12
شرکت نفت خزر|واحدهای ستادی|مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

در فضای پرشتاب و سرشار از تحول و رقابت دنیای امروز، آنچه که منجر به کسب مزیت رقابتی سازمان ها می‌گردد، نیروی انسانی با کیفیت، خلاق و پویاست. از این رو در عصر حاضر، سرمایه انسانی با بهره گیری از دانش، مهارت، تخصص و اطلاعات به عنوان مهمترین قابلیت سازمان ها در کسب مزیت رقابتی و همچنین عمده‌ترین دارایی نامشهود قلمداد می‌شوند و باید کارکنان را کلید طلایی بهبود کیفیت و بهره‌وری کلیه فرآیندهای سازمانی دانست. سازمان های پیشرو با تلاش برای جذب، پرورش، نگهداشت و به کارگیری نیروهای دانشگر و زبده، مزیت و برتری خود را تضمین می‌کنند.

مبنای ثروت آفرینی در اقتصاد امروز، دانش و تخصص است. آینده از انقلابی خبر می‌دهد که نیروی حرکت آن از اندیشه‌های انسان ها سرچشمه می‌گیرد. تردید عصر حاضر، عصر سازمان هاست و متولیان این سازمان ها، انسان ها هستند؛ انسان هایی که خود به واسطه در اختیار داشتن عظیم ترین منبع قدرت یعنی تفکر، می‌توانند موجبات تعالی، حرکت و رشد سازمان را پدید آورند.

اهداف اساسی مدیریت منابع انسانی حصول نتایج مطلوب از تلاش‌های جمعی کارکنان سازمان است که می‌تواند سازمان را به اهداف کلان خود برساند. 

مدیریت منابع انسانی شرکت نفت خزر نظامی است یکپارچه به منظور تأمین، توسعه، نگهداری و بکارگیری کارا و اثربخش از منابع انسانی متناسب با اهداف سازمان.    

طرح ریزی نیروی انسانی و تبیین استراتژی ها و خط مشی های نظام اداری در راستای اهداف کلان شرکت، سیاستگذاری برنامه های کلان مدیریت منابع انسانی، نظارت بر تدوین و اجرای برنامه های آموزشی با هدف یادگیری کارکنان، نظارت بر حسن اجرای مقررات، آئین نامه ها و دستورالعمل های اداری و استخدامی، نظارت بر حسن انعقاد و اجرای قراردادهای مرتبط با حوزه منابع انسانی از عمده وظایف این مدیریت می باشد.

مدیریت منابع انسانی شرکت نفت خزر با توجه به خاص بودن ماهیت فعالیت های شرکت و در جهت تحقق اهداف سازمان، پیوسته در صدد است تا شرایط لازم را برای پرورش و توسعه قابلیت های کارکنان فراهم آورد. پایبندی به گفتگوی دو طرفه، تأکید بر سلامت کار و حمایت همه جانبه از یادگیری مستمر و تربیت مدیران و متخصصان از جمله تعهدات نفت خزر به کارکانش می باشد. 

امروز خانواده نفت خزر متشکل از زنان و مردان ساعی، مصمم، متعهد و مجربی است که به واسطه تنوع و اهمیت فعالیت ها در حوزه عملیات و ستاد، از حضور کارکنان با تخصص های مختلف مدیریتی، مالی، مهندسی نفت، برق، شیمی، مکانیک، عمران، HSE و ... در جهت پیشبرد اهداف سازمانی خود بهره می جوید.

منابع انسانی