12
شرکت نفت خزر|واحدهای ستادی|فناوری اطلاعات و ارتباطات

فناوری اطلاعات و ارتباطات

واحد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات شرکت نفت خزر به عنوان یکی از بخش‌های زیرساختی شرکت و با رویکرد یکپارچه‌سازی فرآیندهای کاری، همچنین ایجاد همافزایی مابین فن‌آوری اطلاعات و سایر حوزه‌های تخصصی شرکت، فعالیت های زیر را توسعه می‌دهد:
  1. تأمین و پشتیبانی انواع بسترهای مختلف ارتباطی مانند ارتباط رادیویی، E1، فیبر و ماهواره مابین واحدهای مختلف ستادی، عملیاتی شرکت و سکوی حفاری ایران امیرکبیر
  2. ایجاد، پشتیبانی شبکه و مرکز داده (Data Center) شرکت
  3. توسعه و پشتیبانی سامانه‌های نرم‌افزاری در حوزه‌های مختلف فعالیت شرکت توسط کارشناسان این واحد و با همکاری بخش خصوصی، همچنین تأمین نرم‌افزارهای تخصصی واحدها
  4. پیاده سازی، بروزرسانی و پشتیبانی فنی وب سایت/ پورتال شرکت
  5. تأمین و پشتیبانی کلیه سخت‌افزارهای مورد نیاز شرکت
  6. انجام اقدامات مرتبط با استانداردهای امنیت اطلاعات در سطح شرکت در چارچوب سیاست‌های مراجع ذیصلاح مانند افتای ریاست جمهوری و مدیریت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی نفت ایران

 

فناوری اطلاعات و ارتباطات1