12

حراست

حراست شرکت نفت خزر به عنوان یکی از واحدهای ستادی با ایجاد بستر امنیتی مناسب و فضایی امن همراه با آرامش خاطر برای کلیه کارکنان در جهت تحقق اهداف و پیشرفت سازمان فعالیت می نماید.
به منظور تحقق این مهم، حراست شرکت نفت خزر با مدنظر قرار دادن سند چشم انداز سازمان حراست صنعت نفت انجام وظایف زیر را بر عهده دارد:
  • صیانت از کارکنان صدیق شرکت نفت خزر
  • گسترش سطح حفاظت از تاسیسات، اماکن، اموال و دارایی ها
  • ارتقای سطح حفاظت از فناوری های نوین و اسناد و مدارک
  • توسعه و نوآوری در هدایت، بازرسی و نظارت و ارزیابی امور
  • حفاظت، پیشگیری، مقابله و سالم سازی محیط کاری
  • افزایش سطح بهره دهی با اصلاح و بهبود روش ها، برنامه ریزی و هدف گذاری و توسعه منابع انسانی در حراست
  • اطلاع رسانی به موقع و دقیق
  • برگزاری دوره های آموزشی بعنوان مهمترین رکن حراست در کلیه سطوح و حوزه های تخصصی حراست خصوصا کارگاه های توجیهی حفاظتی مدیران و صاحبان مشاغل حساس
  • استفاده از سیستم های الکترونیک بعنوان چشم سوم در کنترل و نظارت هرچه  بهتر از اماکن و تاسیسات شرکت نفت خزر در امنیت سازی، توانایی و ذخیره و بازنگری حوادث و رخدادها درون سازمانی
حراست1