12

پژوهش و فناوری

پژوهش و فناوری شرکت نفت خزر به منظور جهت دهی و بهبود مستمر فعالیت های شرکت در حوزه پژوهش و فناوری در بخش‌های مطالعات زمین شناسی، اکتشاف، تولید، حفاری در آبهای عمیق دریای خزر و مطالعات در خصوص سازه های دریایی، شناورها، تجهیزات و کسب فناوری های مورد نیاز عملیات در آب عمیق تشکیل گردیده و تمامی فعالیت‌های پژوهشی شرکت، در این واحد متمرکز می باشد. 
پژوهش و فناوری1
چشم انداز:
دستیابی به جایگاه اول مدیریت و نوآوری پژوهش‌های مرتبط با وظایف محوله سازمانی و با تاکید بر حفاری و عملات در آب عمیق و در جهت انتقال، توسعه، بومی‌سازی و جذب فناوری‌های مرتبط در راستای توسعه پایدار کشور 
پژوهش و فناوری2
فعالیت ها:
فعالیت‌های پژوهشی شرکت در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های محوله شامل موارد زیر می باشد:
  1. تعیین اولویت‌های پژوهشی انعقاد قراردادها و مدیریت پروژه‌های پژوهشی
  2. حمایت از پایان نامه‌های دانشجویی
  3. برگزاری و حمایت از همایش‌ها و کنفرانس‌های تخصصی
  4. طراحی و برگزاری دوره‌ها، کارگاه‌ها و سمینارهای تخصصی
  5. حمایت از انتشار مقالات و کتب تخصصی
  6. تشکیل کمیته های تخصصی و برگزاری جلسات شورای پژوهشی
  7. اطلاع‌رسانی مطلوب از طریق سایت اینترنتی 

پژوهش و فناوری3