12
شرکت نفت خزر / نمایش جزییات خبر

کاهش انتقال نفت و گاز از خطوط لوله اصلی آذربایجان

در ژانویه و فوریه 2013 آذر بایجان mln7 تن نفت از طریق خطوط لوله اصلی خود انتقال داده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 9/7% کاهش نشان می دهد.

 
در ژانویه و فوریه 2013 آذر بایجان mln7 تن نفت از طریق خطوط لوله اصلی خود انتقال داده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 9/7% کاهش نشان می دهد.

کمیته آمار دولتی آذربایجان بیان کرد که 7/76% (برابر با mln4/5 تن) نفت توسط خط لولة باکو- تفلیس- جیحون BTC انتقال یافته است که 5/8% درصد از مدت مشابه سال قبل کمتر است. در همین مدت 3728000 تن نفت که از طریق BTC صادر شده مربوط به واردات آذربایجان از ترکمنستان بوده است که به ترمینال سنگچال انتقال یافته که 2/42% کاهش را نشان می دهد.

در همین مدت bcm7/3 گاز از طریق خطوط لولة اصلی گاز نیز جا به جا شده ا ست که 5/7% کاهش را نشان می دهد. 6/17% گاز از طریق خط لولة باکو- تفلیس- ازروم انتقال یافته ( این مقداردر مدت مشابه سال قبل برابر با 4/24% یعنی bmc 8/651 بوده است).
این کشور گاز به روسیه،ترکیه و گرجستان صادر می نماید.


http://en.apa.az/news__azerbaijan_decreases_oil_and_gas_extrac_189710.html
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
تعداد بازدید : ۸۹
کد خبر : ۷۰۲

نظرات بینندگان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.